Uitzendkracht in (vaste) dienst?

Weblogs

Herkenbaar? Je wilt een uitzendkracht in dienst nemen, maar door de flexwet dreigt er meteen een vast dienstverband. Dat gebeurt na 1 januari 2023 iets minder snel. 

Dat heeft alles te maken met de ketenregeling. Je weet wel; het vierde tijdelijke dienstverband betekent vast, en een tweede of derde tijdelijk dienstverband waarmee 36 maanden wordt overschreden ook. Tenzij er een onderbreking was van meer dan zes maanden.  

Uitzendperioden voorafgaand aan een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) tellen mee in de keten, als het tenminste gaat om dezelfde (soort) werkzaamheden.

Nieuw vanaf 1 januari 2023

Nu wordt elke nieuwe inlening nog gezien als een aparte tijdelijke arbeidsovereenkomst. Zijn er drie uitzendcontracten en vervolgens een tijdelijke arbeidsovereenkomst, dan is dat al de vierde op rij en geldt die dus als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract). 

Maar: vanaf 1 januari 2023 wordt de gehele uitzendperiode voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst bij de sector Rijk gezien als één arbeidsovereenkomst. Dit is afgesproken in het Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk 2022-2024. 

Let wel op de totale duur

Als een medewerker (in de zes maanden voor de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst) bij de Staat der Nederlanden drie keer op uitzendbasis werkzaam is geweest, dan telt die gehele periode van drie uitzendcontracten als één tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het daaropvolgende tijdelijke contract is dan het tweede in de keten. Op die manier ontstaat er niet meteen een (misschien wel onbedoeld) vast dienstverband. Zo wordt de drempel om een uitzendkracht in dienst te nemen een stuk lager. Let op: als de totale duur langer dan 36 maanden is, ontstaat wel een vast dienstverband.  

Opvolgend werkgeverschap

Let wel: opvolgend werkgeverschap geldt nog steeds. De uitzendkracht die in dienst treedt en dezelfde of soortgelijke werkzaamheden gaat verrichten, is daar een typisch voorbeeld van. Of daar sprake van is, moet per geval worden bekeken. Neem contact op met jouw huisjurist van AAA om daar zeker van te zijn. 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.