Weblogs

Versoepeling Regeling Vervroegde Uittreding

We komen vanuit de redactie nog één keer terug op het interview van november 2021 met Arno Lammeretz en Matthijs Gerritsen over het nieuwe pensioenstelsel, waarbij ook vervroegd uit dienst treden en de versoepeling van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) ter sprake kwam. Het is mogelijk om in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afspraken te maken over RVU’s en wellicht dat deze in de toekomst ook voor het Rijk worden gemaakt door de sociale partners. Dit is echter geen vereiste. Een werkgever kan, als hij dat tenminste wil, ook een individuele RVU afspreken met een werknemer die daaraan behoefte heeft en kan daarbij gebruik maken van dezelfde fiscale vrijstelling uit het pensioenakkoord.

In het interdepartementaal platform rechtspositie en arbeidsvoorwaarden (IPRA) werd onderkend dat het juridisch mogelijk is om individueel van de versoepeling RVU gebruik te maken, maar het IPRA kwam tot het standpunt dat het beleidsmatig niet wenselijk is. Het is zaak dit voor het Rijk collectief op CAO-niveau te regelen en omdat allerlei individuele arrangementen de gesprekken op CAO-niveau doorkruisen. 
Hoewel juridisch wel mogelijk, zullen de AAA-adviseurs de optie om individueel van versoepeling RVU gebruik te maken om die reden niet aanreiken.

_________________________________________________________________________________________________________________

26 januari 2022

Onderstaand een aanvulling op het interview met Arno Lammeretz en Matthijs Gerritsen over het nieuwe pensioenstelsel in de nieuwsbrief van november 2021.

In het interview met Arno Lammeretz en Matthijs Gerritsen over het nieuwe pensioenstelsel in de nieuwsbrief van november 2021 kwam ook vervroegd uit dienst treden ter sprake. Daarbij gaf Arno Lammeretz aan dat we binnen de CAO Rijk al een regeling kennen voor werknemers met Substantieel Bezwarende Functies (SFB regeling). Én dat de versoepeling van de Regeling Vervroegde Uittreding níet in de CAO Rijk is opgenomen. 
De vraag of het mogelijk is individueel afspraken te maken waarbij gebruik gemaakt kan worden van de versoepelde RVU regeling werd in het artikel ontkennend beantwoord. Dit antwoord is echter wel heel stellig. Arno wilde hier mee aangeven dat er geen algemeen recht is. Een werknemer kan dus niet stellen dat deze versoepeling bestaat en hij er dus gebruik van kan maken. Dat is zoals Arno opmerkte absoluut niet het geval.

Generieke maatregel

Het is wel zo dat de versoepeling van de RVU een generieke maatregel is. Normaal gesproken wordt een werkgever die een regeling treft die (nagenoeg) uitsluitend bedoeld is om de periode tot AOW of pensioen te overbruggen extra belast met een eindheffing van 52% (de RVU heffing). Of sprake is van een RVU wordt getoetst door de belastingdienst met het kwalitatief en kwantitatief toetsingskader. 

Drempelvrijstelling

Van 2021 tot en met 2025 geldt een versoepeling voor de RVU heffing. Die versoepeling wordt de drempelvrijstelling genoemd. Als een werkgever een regeling afspreekt met een werknemer die 36 maanden of minder voor zijn AOW-leeftijd zit, geldt een drempelvrijstelling van € 1.874 (bedrag 2022, in 2021 was dit € 1.847) per maand. Een uitkering tot dit bedrag wordt dan niet belast met de RVU heffing van 52%.
Als een regeling wordt afgesproken over een langere periode en/of een hoger bedrag per maand kan dus wel sprake zijn van een RVU heffing over de uitkering die vóór de 36 maanden voor AOW liggen en/of het bedrag boven € 1.874 per maand. 

Kortom, de generieke maatregel die versoepeling van de RVU inhoudt, kan worden toegepast als de werkgever en werknemer beiden instemmen met zo’n regeling.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.