Weblogs

Wanneer kan een voorbereidende fase VWNW-beleid bij reorganisatie worden overgeslagen?

Niet altijd is bij organisatieverandering een voorbereidende fase aan de orde. Wanneer wel en wanneer niet wordt in dit weblog beschreven.

In tijden van groei en grote krapte op de arbeidsmarkt wordt er binnen het Rijk veel minder gereorganiseerd dan decennia geleden.
Toch kan het voorkomen dat door herinrichting van een organisatie overtolligheid dreigt of dat er sprake is van verhuizing van de werklocatie op grotere afstand.
In die gevallen is op grond van het Van Werk naar Werk-beleid (VWNW-beleid) in de CAO Rijk een zogenaamde voorbereidende fase aan de orde. Deze is bedoeld om aangewezen functiegroepen in beweging te brengen en met voorzieningen gericht op ander werk te faciliteren, zodat overtolligheid en een echte reorganisatie kan worden voorkomen. Functionarissen die tot de functiegroep behoren kunnen opteren om een VWWN-plan uit te voeren als vrijwillig VWNW-kandidaat.

Niet altijd is bij organisatieverandering een voorbereidende fase aan de orde. Bij minder vergaande personele gevolgen, zoals een verandering van team, hoeft de voorbereidende fase niet te worden gestart. De voorbereidende fase is echt bedoeld voor zwaardere personele gevolgen, te weten: overtolligheid en verhuizingen die meer dan een half uur extra reistijd ten opzichte van de oorspronkelijke locatie opleveren. 

Bijzondere situaties

Soms kan er een bijzondere situatie zijn die aanleiding geeft om een voorbereidende fase over te slaan. Denk dan aan de situatie dat er weliswaar sprake is van overtolligheid in een bepaalde functiegroep, maar dat werkgever garandeert dat iedere betrokken medewerker een passende functie kan worden aangeboden in de nieuwe organisatie. Die garantie kan gegeven worden omdat zwaardere personele gevolgen bijvoorbeeld concreet kunnen worden opgelost of natuurlijk verloop van personeel in het verschiet ligt. Meestal wordt (het overslaan van) de voorbereidende fase gemotiveerd beschreven in de globale beschrijving van de toekomstige organisatie. 

Mening en advies OR en DGO

De OR geeft vervolgens haar mening over de globale beschrijving van de toekomstige organisatie. Deze globale beschrijving gaat vervolgens samen met de mening van de OR door naar de vakbonden vertegenwoordigd in het Decentraal georganiseerd overleg (DGO) dat advies geeft over globale beschrijving en (overslaan van) de voorbereidende fase.

Meer informatie en training

Dit weblog is geschreven door de adviseurs van het Kennispunt Reorganiseren. Zij kunnen je met raad en daad bijstaan als je als leidinggevende of HRM-adviseur betrokken bent bij een reorganisatie. Op de website van het Kennispunt vind je ook handige factsheets en het stappenplan bij reorganiseren.

Wil je tot in de finesse weten hoe een reorganisatie binnen het Rijk in zijn werk gaat? Volg dan de training Reorganiseren stap voor stap.  Klik hier voor meer informatie over deze training.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.