Weblogs

Hoe wijzig je de arbeidsvoorwaarden van een medewerker?

De eenzijdige aanstelling is verdwenen per 1 januari 2020. Daarvoor in de plaats hebben we nu de tweezijdige arbeidsovereenkomst. Wat moet je doen als je hierin iets wilt wijzigen?

Omdat ons de laatste tijd vragen over dit onderwerp bereiken, hebben we voor de HR-professional de hoofdlijnen in dit artikel samengevat.

Contract

Rijksportaal

Voor wijzigingen in de arbeidsovereenkomst is er het ‘addendum arbeidsovereenkomst’. Het te gebruiken model is te vinden op Rijksportaal.

Dit model wordt door P-Direkt gebruikt voor ‘omzetting tijdelijk dienstverband in vast dienstverband’ en ‘overplaatsing op eigen verzoek’. Alle andere wijzigingen in een arbeidsovereenkomst moet je zelf opstellen. Dat betekent dat de administratieve handelingen vanuit de eigen P&O-organisatie moeten worden verricht.

Het wijzigen van een arbeidsovereenkomst luistert nauw. Het ‘addendum arbeidsovereenkomst’ kan daarbij een goede basis zijn. Als de medewerker ermee instemt kun je daar nog incorporatie- en eenzijdige wijzigingsbedingen aan toevoegen. Je juridisch adviseur adviseert je hierbij en checkt graag je definitieve tekst.

Urenvermindering in het licht van langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

Een bijzondere arbeidsvoorwaardenwijziging is de urenvermindering in het licht van langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Dit is een specifieke wijziging van arbeidsvoorwaarden die niet is ingeregeld en op een andere manier moet worden vastgesteld.

Er zijn daarbij twee scenario’s:

  1. De medewerker en werkgever komen dit samen overeen;
  2. De medewerker stemt niet in.

Samen

Indien de urenvermindering samen wordt overeengekomen, is geen vaststellingsovereenkomst nodig. Een vaststellingsovereenkomst gebruik je voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, niet voor het wijzigen ervan.

Hier volstaat dus een brief, waarbij je de medewerker verzoekt die getekend retour te sturen. Indien van toepassing vermeld je in deze brief ook de (hoogte van de) gedeeltelijke transitievergoeding. Het recht op een gedeeltelijke transitievergoeding bestaat bij een substantiële en structurele urenvermindering van ten minste 20% (salarisvermindering valt hier dus niet onder!).

Via je vaste juridisch adviseur van UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht (UBR|AAA) kun je een format voor een dergelijke brief opvragen.

Eenzijdig

Als de medewerker niet instemt, dan kan de wijziging (onder voorwaarden) eenzijdig worden doorgevoerd door de werkgever. Dit gaat eveneens op basis van de al eerder genoemde brief (onder 1). Stemt de medewerker niet expliciet in, dan kan de werkgever in principe toch de wijziging doorvoeren. Hierbij is van belang dat de medewerker een gemotiveerd, redelijk voorstel krijgt. De medewerker kan het hier dan weliswaar niet mee eens zijn, maar (juridisch gezien) wordt hij of zij redelijkerwijs geacht hiermee in te stemmen. Als de medewerker het er echt mee oneens blijft, rest hem of haar de gang naar de kantonrechter.

Bij de beoordeling van de motivering van zo’n eenzijdig verzoek denkt je vaste juridisch adviseur van UBR|AAA graag met je mee.

Heb je andere arbeidsjuridische vragen? Hier vind je onze contactgegevens.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.