Weblogs

CAO rijk 2021. Wat gaat er veranderen?

Eind vorig jaar zijn de onderhandelingen van start gegaan over de CAO Rijk 2021. De planning was dat deze CAO Rijk in maart zal worden ondertekend en met terugwerkende kracht in zal gaan per 1-1-2021. De vraag is of dit nog wordt gehaald nu inmiddels de onderhandelingen zijn gestaakt.

Logo CAO

Werken in coronatijd

Als het om werken in coronatijd gaat zetten de bonden in op een extra beloning voor de medewerkers die overwegend op werklocatie werken en daardoor niet in aanmerking komen voor de thuiswerkvergoeding.

In het kader van een onderzoek door cao-partners naar hybride werken zal een vragenlijst worden opgesteld om met een onderzoek uitvraag te doen bij de medewerkers. Verder zal de CAO in ieder geval worden aangepast waar het gaat om de beschrijving van de werkplek. Bij hybride werken zal deze immers op een werklocatie maar ook thuis zijn voor de meeste medewerkers.

Salarisverhoging

Als het om de gevraagde salarisverhoging in de nieuwe CAO gaat zijn de bonden verdeeld: De FNV heeft als uitschieter een 5% salarisverhoging gevraagd. Andere bonden zijn wat gematigder en sluiten beter aan bij een werkgever die sowieso voorzichtig is met salarisverhoging in crisistijd waarbij velen in het bedrijfsleven door corona in hun inkomen worden getroffen. Geïnspireerd door het Pensioenakkoord zetten bonden ook in op een regeling in de cao voor vroegpensioen.

Het salaris is inmiddels een heikel punt gebleken

De onderhandelingen tussen de werkgever Rijk en de vakbonden over de CAO zijn op 18 februari 2021 voorlopig opgeschort. Na enkele gesprekken over onder meer hybride werken, is over het salaris onderhandeld. Het gat tussen de looneis van met name van de FNV en het bod van de werkgever blijkt te groot om op dit moment verder te onderhandelen.

We houden je op de hoogte via onze nieuwsbrieven en website. 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.