Weblogs

Nieuwe wetgeving 2021

Op 1 januari 2021 zijn een aantal wetswijzigingen ingegaan die voor jouw dagelijkse praktijk van belang zijn. We hebben ze voor je op een rij gezet.

Foto van arbeidsrecht wetboek

Vaste reiskosten vergoeding

Per 1 januari 2021 zou de vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast mogen worden doorbetaald aan werknemers die, vanwege het coronavirus, (bijna) volledig thuis werken. Deze uitzondering is nog een keer verlengd. Werkgevers mogen nu in ieder geval tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven doorbetalen, ook al worden deze reiskosten niet meer (volledig) gemaakt. De vaste vergoedingen woon-werkverkeer die tot uiterlijk 12 maart 2020 zijn toegekend, bleven en blijven doorlopen.

Doorbetalen is echter niet verplicht, tenzij dat in een CAO of andere regeling is afgesproken. Dat is binnen de Staat der Nederlanden niet zo. Integendeel; de CAO Rijk bepaalt dat de vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer moet worden stopgezet als een medewerker zes weken afwezig of niet naar de vaste werklocatie reist.

Vanaf 1 oktober 2020 geldt dat de vaste reiskostenvergoeding voor medewerkers die vanwege de coronacrisis thuiswerken, en dus niet reizen, per 1 oktober stopt. Voor medewerkers die vanwege de coronacrisis wel nog naar de werklocatie reizen, maar minder dan voorheen, wordt de reiskostenvergoeding aangepast op de feitelijke situatie. Zij hebben dan recht op een lagere vaste reiskostenvergoeding, of een incidentele reiskostenvergoeding. Medewerkers moeten de stopzetting/wijziging van de vaste reiskostenvergoeding zelf doorvoeren in het P-Direktportaal.

Per 1 januari 2021 wordt ook, conform de CAO Rijk en besluitvorming in ICOP, de tijdelijke vergoeding extra reistijd van medewerkers aangepast aan het feitelijke aantal dagen dat medewerkers nog naar de werklocatie reizen.

Maximale hoogte transitievergoeding

Het zal je niet ontgaan zijn dat ook de overheidswerkgever sinds 1 januari 2020 een transitievergoeding moet betalen als het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt. De hoogte van deze transitievergoeding is gemaximeerd. Bijna jaarlijks wordt het maximum van de transitievergoeding verhoogd. In 2020 was het maximum € 83.000,-- bruto (of maximaal één jaarsalaris). In 2021 is dit bedrag verhoogd naar € 84.000,-- bruto (of maximaal één jaarsalaris). Dit maximum geldt voor dienstverbanden die op of na 1 januari 2021 eindigen.

Termijn accepteren arbeidsomvang oproepovereenkomst

Sinds 1 januari 2020 moet een werkgever een vaste arbeidsomvang aanbieden aan werknemers met een oproepcontract die minimaal 12 maanden in dienst zijn. Dat aanbod moet minimaal het gemiddeld aantal gewerkte uren over de 12 voorafgaande maanden zijn. Als de werknemer het aanbod tijdig heeft geaccepteerd moet de “nieuwe” arbeidsomvang ingaan op uiterlijk de eerste dag van de 15e maand.

Nieuw is dat na 1 juli 2021 het aanbod van de werkgever één maand geldig is. Als de werknemer na één maand en één dag op het aanbod terugkomt, is het te laat en is het aanbod vervallen.

Meer informatie

Heb je naar aanleiding van de weblog vragen of wil je meer informatie. Vraag dan je huisadviseurs of stuur een e-mail naar advocatenadviseursarbeidsrecht@rijksoverheid.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.