Weblogs

Studiekostenbeding

Elke arbeidsjurist gebruikt de term ‘bijzonder beding’ weleens. Vandaag zetten we één van de bijzondere bedingen in de spotlights; het studiekostenbeding. Maar wat is een beding eigenlijk? En waarom vinden we het studiekostenbeding zo bijzonder?

Schoolbanken

Het bijzondere beding

We beginnen bij de basis, onze eigen Dikke van Dale. Bedingen is ‘door onderhandeling iets verkrijgen’, denk maar eens aan die koper die korting bedong op zijn nieuwe auto. Verder geeft Van Dale aan dat een beding ook wel een voorwaarde is.  Juridisch gezien zien we een beding als ‘een bepaling of afspraak in een overeenkomst’.

In het Burgerlijk Wetboek vinden we een aantal bijzondere bedingen rond de arbeidsrelatie zoals het concurrentie- en proeftijdbeding. De wet regelt dan bijvoorbeeld hoe zo’n bijzonder beding tot stand kan komen.  Een aparte categorie vormt het studiekostenbeding. We hebben het hier over afspraken over de terugbetaling van studiekosten; het studiekostenbeding. Het studiekostenbeding kan zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar vanzelfsprekend ook ‘los’ in een aparte overeenkomst. Een wettelijke regeling ontbreekt, maar al in 1983 sprak de Hoge Raad zich in het arrest Muller/Opzeeland uit over de terugbetaling van studiekosten als een dienstverband voortijdig eindigt. Daarna hebben veel kantonrechters en gerechtshoven zich uitgesproken over de terugbetaling van studiekosten. Het studiekostenbeding is (nog) niet wettelijk geregeld, maar er zijn dus wel regels uit de rechtspraak af te leiden.

De CAO Rijk

Een wettelijke regeling ontbreekt, maar onze eigen CAO Rijk regelt wel de terugbetalingsverplichting van studiekosten. De cao regelt in paragraaf 12.3 welke voorzieningen er zijn bij studie, zoals vergoeding van studiekosten of verlof. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen studie op verzoek van de leidinggevende, een studie als onderdeel van de loopbaanafspraken of studie om een andere reden.

De cao zegt het volgende over de terugbetalingsverplichting:

In sommige gevallen kan uw werkgever u verplichten de studiekostenvergoeding geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Dit is het geval als u:

  • door eigen schuld onvoldoende resultaat behaalt;
  • door eigen schuld de studie of opleiding tussentijds afbreekt;
  • tijdens het volgen van de studie of opleiding uw dienstverband beëindigt en in bijzondere gevallen ook als u uw dienstverband binnen drie jaar na afronding van de studie of opleiding beëindigt. In dat geval is de terugbetaling maximaal naar rato van de verstreken tijd sinds u uw studie of opleiding heeft afgerond.

Duidelijk, zou je denken. Maar dat er in de cao iets is geregeld over het terugbetalen van studiekosten is niet helemaal voldoende. De rechter begrenst de mogelijkheden op basis van het goed werkgeverschap en geeft nadere richting.

Regels uit de rechtspraak

Wil je als werkgever met je werknemer een terugbetalingsregeling afspreken, dan is het volgende belangrijk:

  • Het gaat over terugbetaling van studiekosten bij een dienstverband dat door toedoen van de werknemer voortijdig eindigt. Denk dan bijvoorbeeld aan de situatie dat een werknemer zelf ontslag neemt. Terugbetaling wordt zelden gelast als het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij werkgever ligt;
  • In de regeling moet worden vastgesteld na hoeveel tijd de werkgever wordt geacht voldoende baat te hebben gehad bij de kennis en vaardigheden die de werknemer bij zijn opleiding heeft verworven. In het algemeen wordt 2 tot 3 jaar na afronding van de opleiding als een redelijke periode gezien;
  • De terugbetalingsverplichting vermindert evenredig met het voortduren van de arbeidsovereenkomst gedurende de onder 2 genoemde periode (de glijdende schaal);
  • De gevolgen van het studiekostenbeding moeten duidelijk, met concrete bedragen, aan de werknemer uiteengezet worden. De werknemer moet weten wat hij terug moet betalen bij voortijdig vertrek. De werknemer moet duidelijk op deze consequenties van de terugbetalingsregeling zijn gewezen;
  • Onduidelijkheden in de formulering komen voor rekening van de werkgever.

Afspraken vastleggen

De regels uit de rechtspraak en de cao geven een aantal grenzen aan het maken van afspraken over de terugbetaling van studiekosten. Het is belangrijk de afspraken volgens die regels vast te leggen in het beding of de studiekostenovereenkomst. De juristen van UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht helpen je graag om de afspraken op een goede en juridisch houdbare manier vast te leggen. Neem hiervoor contact op met je huisjurist

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.