Weblogs

Time out gewenst

Stel, je wordt als afdelingshoofd alweer geconfronteerd met een knallende ruzie binnen je afdeling. Inmiddels is er een onwerkbare situatie ontstaan en medewerkers zijn aan het solliciteren om weg te komen. 

Time out handgebaar

Twee collega’s veroorzaken met voortdurend cynische en negatieve uitingen een verziekte sfeer en het lukt niet hen tot de orde te roepen. Je wilt nu ingrijpen omdat de situatie onhoudbaar en onwerkbaar wordt. Je hebt de mogelijkheid om het duo ergens anders werkzaamheden te laten verrichten, maar beiden willen daar niet aan meewerken. Mag je dit dan eenzijdig opleggen om de orde binnen de afdeling te herstellen?

Toestemming nodig

Als sprake is van overeengekomen werkzaamheden en werkplek, dan heeft een wijziging van deze arbeidsvoorwaarden de instemming van de werknemer nodig: afspraak is immers afspraak. Er kunnen zich daarbij omstandigheden voordoen (zoals de onwerkbare situatie hiervoor genoemd ) waaronder de werknemer zijn instemming met een wijziging van werkzaamheden redelijkerwijs niet kan weigeren.

Wettelijk instructierecht

Zonder contractuele instemming bestaat voor de werkgever toch een mogelijkheid om bij verstoorde arbeidsverhoudingen de werkzaamheden te wijzigen. Dat kan alleen als deze wijziging tijdelijk is om in de tussentijd een oplossing te zoeken. Dit kan de werkgever doen op basis van zijn wettelijke instructierecht met betrekking tot de gang van zaken in de arbeidsorganisatie.
Uiteraard moet er wel een stevige aanleiding zijn. Een onhoudbare en onwerkbare situatie zoals in het geval van de twee collega’s uit de inleiding van dit artikel, kan een ingreep met tijdelijke wijziging van werkzaamheden rechtvaardigen.

Orde maatregelen CAO Rijk

Naast deze mogelijkheid kent de CAO Rijk ook verdergaande ordemaatregelen (hoofdstuk 15), zoals de werknemer de toegang tot de werkplek ontzeggen of de werknemer schorsen om de orde te herstellen.

Vraag advies!

Voordat je ingrijpt als manager is het raadzaam om je eerst te laten adviseren door een juridisch adviseur van UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht.

Wil je bemiddeling in het oplossen van het arbeidsconflict, dan kan je een beroep doen op de adviseurs van het RABA (Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken).

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.