Weblogs

Herplaatsing bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte tegen lager salaris biedt geen recht op een (gedeeltelijke) transitievergoeding

Als een medewerker na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen heeft hij recht op een transitievergoeding. Maar als hij wordt herplaatst? Met hetzelfde of een lager salaris? In dit blog duidt Willem van Eck wanneer de werkgever een transitievergoeding verschuldigd is als de arbeidsongeschikte medewerker door ziekte definitief niet kan terugkeren naar zijn eigen functie.  

langdurig ziek

De transitievergoeding en de langdurig arbeidsongeschikte die wordt ontslagen

Als een zieke medewerker na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen bestaat er bij dat arbeidsongeschiktheidsontslag een aanspraak op de transitievergoeding. Deze aanspraak is niet onomstreden, omdat de werknemer vaak ook andere (geldelijke) voorzieningen ontvangt zoals bijvoorbeeld een aanvulling op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In het bedrijfsleven werd vaak afgezien van het ontslag en ontstonden ‘slapende dienstverbanden’ met langdurig arbeidsongeschikten. Deze medewerkers werden in dienst gehouden en niet ontslagen. Per 1 april 2020 is een compensatieregeling van kracht, waarbij werkgevers bij het UWV een aanvraag ter vergoeding van de transitievergoeding voor de arbeidsongeschikte medewerker kunnen indienen. Wat dit voor de dagelijkse praktijk betekent, lees je in het factsheet compensatieregeling transitievergoeding. Gelet op deze compensatieregeling heeft de hoogste rechter in arbeidsrechtzaken, de Hoge Raad, op 8 november 2019 geoordeeld dat een werkgever op grond van “goed werkgeverschap” dienstverbanden niet (meer) slapend mag houden om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen.

De transitievergoeding en de langdurig arbeidsongeschikte die wordt herplaatst

De vraag deed zich voor of een arbeidsongeschikte medewerker die in dienst blijft en voor minder uren wordt herplaatst in een andere passende functie, ook in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Je zou zeggen van niet. Immers: de medewerker gaat niet uit dienst. Maar: je zou bij urenvermindering ook van deeltijdontslag kunnen spreken. Op 14 september 2018 oordeelde de Hoge Raad (in de zogeheten Kolom-beschikking), dat medewerkers van wie de arbeidsuren substantieel (minimaal 20%) en structureel worden verminderd vanwege arbeidsongeschiktheid, aanspraak maken op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Wat nu als bij herplaatsing het aantal uren hetzelfde blijft, maar het salaris lager uitvalt?

In een zaak die na de Kolom-beschikking bij het Hof Amsterdam voorlag, speelde de vraag of een werkgever ook een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd is indien de werknemer na 104 weken arbeidsongeschiktheid in hetzelfde aantal uren herplaatst kan worden in een andere functie met een lagere salarisschaal. Daarop stelde het Hof Amsterdam de vraag aan de Hoge Raad, die op 17 april 2020 hier een antwoord op heeft gegeven.

Herplaatsing in een andere passende functie is volgens de Hoge Raad op zichzelf genomen niet op een lijn te stellen met (gedeeltelijke) beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit is alleen anders als het aantal uren bij de herplaatsing substantieel (tenminste 20 %) wordt verminderd, zoals aan de orde was in de Kolom-beschikking. Dat de medewerker in een dergelijk geval recht heeft op een (gedeeltelijke) transitievergoeding (naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidsduur), past binnen de systematiek van de wettelijke regeling van de transitievergoeding, die is gebaseerd op het verlies van arbeidsuren (ontslag). Die wettelijke regeling is volgens de Hoge Raad niet bedoeld om een vergoeding aan de medewerker toe te kennen voor verlies van inkomen om andere redenen.

Conclusie

Een vermindering van salaris die het gevolg is van herplaatsing geeft geen recht op een transitievergoeding. Een herplaatsing met urenvermindering van 20% of meer uren wel.

Bovenstaande is met name van belang om de financiële consequenties bij herplaatsing van een arbeidsongeschikte medewerker als werkgever goed in beeld te hebben.

UBR | Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht

juridisch partner voor goed werkgeverschap

We houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws rondom onze dienstverlening, nieuwe producten en diensten, HR opleidingen en informatie die betrekking heeft op goed werkgeverschap.

Voor alle arbeidsjuridische vragen en adviezen kun je terecht bij je huisadviseur of onze website.

Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet, stuur dan een mail naar kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.