Weblogs

Het nieuwe normaal bij arbeidskwesties

Ondanks de allerbeste wensen voor 2020, zijn arbeidskwesties helaas geen verleden tijd. Hoe ga je daar in het tijdperk van de nieuwe rechtspositie mee om? Waar kun je als leidinggevende, P&O-professional en medewerker naartoe als je een verschil van mening hebt over een arbeidskwestie? Arbeidsjurist Lionel van den Berg geeft in dit blog een overzicht.

RABA

 ‘Ik geef het je op een briefje!’ klinkt al enige tijd ouderwets. Toch was dit de aangewezen route als een rijksambtenaar het niet eens was met een beslissing van zijn werkgever. Binnen zes weken na het gewraakte ‘besluit’ (ook op een brief, overigens), moest de rijksambtenaar in de pen zijn geklommen en een bezwaarschrift per post hebben ingestuurd. Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 is dat verleden tijd. Het private arbeidsrecht kent namelijk niet meer zo een formeel ‘besluit’.

Per 1 januari 2020 geldt de CAO Rijk. Voor het omgaan met verschil van inzicht tussen de werkgever en medewerkers over arbeidszaken, ligt de nadruk op het voorkomen van geschillen. Bij voorkeur via een gesprek (onder begeleiding).

RABA (Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken)

In paragraaf 16.1 van de CAO Rijk staat: “Op het werk kunnen u en uw leidinggevende een verschil van mening hebben, zoals over uw arbeidsvoorwaarden of de samenwerkingsrelatie. Als dit het geval is en u er samen niet uitkomt, kunt u terecht bij het Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken (RABA).”

Het RABA kan het volgende doen:

 • Informatie geven over de diverse mogelijkheden hoe je met het verschil van mening om kan gaan.
 • Bepalen wat de aard van het meningsverschil is, en afhankelijk daarvan adviseren over mogelijke vervolgstappen.
 • Bemiddelen bij het oplossen van het geschil als beide partijen dat willen.

Het RABA is door zowel de leidinggevende, de P&O-professional als een medewerker als volgt te bereiken:

 • Via het contactformulier. Je krijgt binnen één werkdag reactie.
 • Via het RABA-telefoonnummer: 06 – 31 622 633. Bereikbaar elke werkdag van 8.30 – 17.30 uur.

Geschillencommissie

Daarnaast is er voor specifieke onderwerpen de mogelijkheid om vraagstukken over de individuele rechtspositie voor te leggen aan de rijksbrede Geschillencommissie.

 • een beoordeling over het functioneren
 • een aantal onderwerpen rond de begeleiding naar ander werk bij het Van Werk Naar Werk (VWNW)-beleid
 • of aan werkzaamheden niet een te lage salarisschaal is verbonden
 • een straf die de werkgever wil opleggen
 • het antwoord op de vraag of een medewerker wordt benadeeld omdat die een vermoeden van een misstand heeft gemeld of
 • het antwoord op de vraag of het redelijk is om van een medewerker te verlangen dat die na outsourcing van de werkzaamheden minimaal zes maanden probeert te wennen aan de nieuwe situatie, voordat de medewerker gebruik maakt van het recht op terugkeer

Voor een verschil van mening over andere onderwerpen, kan men bij het RABA terecht.

De keuze om een verschil van mening voor te leggen aan de Geschillencommissie heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid dit voor te leggen aan de kantonrechter. Ook nadat de Geschillencommissie een uitspraak heeft gedaan, kan het meningsverschil nog aan de kantonrechter worden voorgelegd.

De uitspraak van de Geschillencommissie kan bijvoorbeeld een voorgestelde oplossing zijn, maar ook een oordeel over het geschil. Een uitspraak van de commissie moet uiteraard passen binnen de mogelijkheden van deze cao. Het is de bedoeling dat de medewerker en de werkgever de uitspraak van de Geschillencommissie zoveel mogelijk volgen. De uitspraak is echter niet bindend. Als de werkgever een beslissing neemt die afwijkt van de uitspraak van de Geschillencommissie dan moet dit schriftelijk gemotiveerd gebeuren.

De wijze waarop een geschil moet worden aangemeld en hoe die wordt afgehandeld is binnenkort te vinden op www.caorijk.nl.

Kennispunt Nieuwe Rechtspositie Rijksambtenaren

Het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie Rijksambtenaren – onderdeel van Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht van UBR – is een vraagbaak voor HRM’ers, professionals in het P&O vakgebied en leidinggevenden binnen de Rijksoverheid.

Je kunt bij het Kennispunt terecht met al je vragen met betrekking tot de implementatie van de Wnra. Het Kennispunt geeft maatwerk nascholing en houdt je via nieuwsbrieven op de hoogte van het laatste nieuws.

Het Kennispunt is bereikbaar via: 06 - 25 63 21 86 en kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.