Weblogs

Implementatie Wnra P-Direkt

Per 1-1-2020 is de Wnra in werking getreden. Hierdoor zijn enkele essentiële processen bij P-Direkt veranderd. In dit blog legt arbeidsjurist Jelmer Wieling uit hoe de Wnra is geïmplementeerd in het P-Dirketportaal. Je leest welke acties P-Direkt neemt bij de onderstaande onderwerpen en wat er van leidinggevenden of HRM/P&O-professionals in de nieuwe situatie verwacht wordt.

wiewat

Aanzeggen

De manager ontvangt 3 maanden voor het einde van het dienstverband een e-mail en een taak in het P-Dirketportaal waarbij de manager het dienstverband kan verlengen of laten eindigen van rechtswege. Indien nodig ontvangt de manager 2 maanden en 1 maand + 1 dag voor het einde van het dienstverband een e-mail ter herinnering. Ook de medewerker ontvangt op deze momenten een e-mail met deze informatie. Indien er niet of niet op tijd wordt aangezegd, kan de medewerker aanspraak maken op een aanzegvergoeding.

Indien een medewerker recht heeft op een aanzegvergoeding, dient het departement een opdracht aan te leveren aan in het P-Direktporaal met het uit te betalen bedrag. P-Direkt zorgt dan voor de uitbetaling.

Bereiken AOW-leeftijd

Per 1 januari 2020 eindigt het dienstverband van een medewerker van rechtswege indien de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. De manager en de medewerker ontvangen 4 maanden van tevoren hier een e-mail over. Een medewerker die wil doorwerken moet 3 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd een verzoek indienen bij de manager. Indien positief op dit verzoek wordt beslist, start de manager het proces registreren nieuwe medewerker in het P-Direktportaal. De medewerker ontvangt dan een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een nieuw personeelsnummer. Er volgt een afrekening op het oude dienstverband. Het personeelsdossier kan op verzoek worden overgeheveld naar het nieuwe personeelsnummer.

Wat de financiële gevolgen van doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd zijn, kan je lezen in het blog “Doorwerken na AOW-leeftijd? Geen pensioenopbouw!

Arbeidsverleden

Het arbeidsverleden van een medewerker bij de Staat der Nederland is niet departementaal overschrijdend zichtbaar. Bij het bepalen van de opzegtermijn wordt dit wel gegenereerd. Een medewerker blijft in ieder geval zes maanden na uitdiensttreding bekend in P-Direkt, zodat er een signaal komt indien de medewerker binnen de tussenpoos van 6 maanden opnieuw in dienst zal treden. Dit in verband met de ketenbepaling.

Overplaatsing of andere wijziging arbeidsovereenkomst

Bij een overplaatsing op eigen verzoek of een andere wijziging van de arbeidsovereenkomst, wordt het formulier ‘wijziging arbeidsvoorwaarden’ ingevuld en ondertekend door de manager en de medewerker.

Personeelsdossier

Voor het BW is de Staat der Nederlanden één werkgever, maar voor de Archiefwet en de AVG zijn de organisaties binnen de Staat nog wel afzonderlijke werkgevers. Daardoor blijft de volgende passage uit de Circulaire overdracht personeelsgegevens van kracht:

“Uitgezonderd van overdracht van gekopieerde gegevens die functiegebonden zijn, tenzij sprake is van interdepartementale reorganisatie of een interdepartementale herindeling. Het is, behoudens genoemde uitzondering, daarom niet toegestaan verslagen van functioneringsgesprekken, beoordelingen, waarschuwingsbrieven, disciplinaire maatregelen en dergelijke in kopie over te dragen.”

Proeftijd

Managers krijgen een melding bij het einde van de proeftijd.
Op dit moment is het niet mogelijk om bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van precies 2 jaar een proeftijd van 2 maanden op te voeren. Pas zodra de arbeidsovereenkomst langer dan 2 jaar is, komt deze keuzemogelijkheid in het portaal naar voren. Dit klopt echter niet. Als er in de Bijlage Arbeidsvoorwaarden een proeftijd van 2 maanden is aangegeven bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van precies 2 jaar, zal de medewerker van P-Direkt dit vermelden op het portaalformulier. Na goedkeuring van de manager, zal P-Direkt dit handmatig aanpassen.

Transitievergoeding

P-Direkt berekent (nog) niet de hoogte van de transitievergoeding. Om ervoor te zorgen dat de transitievergoeding wordt uitbetaald als daar recht op is, moet er een opdracht worden ingediend waar het bedrag in staat dat uitbetaald moet worden. De manager moet dit bedrag zelf berekenen via deze tool.

Wil je weten wanneer iemand recht heeft op een transitievergoeding. Kijk dan op de website van UBR.

Verlenging dienstverband

Op het moment dat de manager het dienstverband van de medewerker heeft verlengd, ontvangt de medewerker een e-mail en een taak, om de verlenging te accorderen. Doet de medewerker dit niet, dan ontvangt de manager een week voor de einddatum een e-mail waarin staat aangegeven dat de medewerker nog geen akkoord heeft gegeven. Als de medewerker geen akkoord geeft, eindigt het dienstverband alsnog van rechtswege.

De manager noteert de afspraken over eventuele nieuwe arbeidsvoorwaarden in het toelichtingenveld, zodat deze afspraken in het personeelsdossier kunnen worden opgenomen.

Kennispunt Nieuwe Rechtspositie Rijksambtenaren

Het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie Rijksambtenaren – onderdeel van Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht van UBR – is een vraagbaak voor HRM’ers, professionals in het P&O vakgebied en leidinggevenden binnen de Rijksoverheid.

Je kunt bij het Kennispunt terecht met al je vragen met betrekking tot de implementatie van de Wnra. Het Kennispunt geeft maatwerk nascholing en houdt je via nieuwsbrieven op de hoogte van het laatste nieuws.

Het Kennispunt is bereikbaar via: 06 - 25 63 21 86 en kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.