Even voorstellen... De gezichten achter het CSO-platform (Carrière Sites Overheid)

Op 19 december jl. vond de kick-off plaats van de vervanging en vernieuwing van FGR, met betrokkenen van UBR, P-Direkt, en de externe leverancier Bloomreach. 

Functiegebouw Rijk (FGR) draait op het CSO-platform (Carrière Sites Overheid), waar ook Werken voor Nederland, Werken bij de Overheid en de Mobiliteitsbank op draaien. Het platform wordt als geheel vervangen en vernieuwd en gaat eind februari live. Vijf vragen aan Tine van der Velden, organisatieadviseur en product owner van Functiegebouw Rijk (FGR).

Tine van der Velden

Wat is je rol precies als product owner van FGR?

Als organisatieadviseur hou ik me naast vraagstukken over organisatie-inrichting voor onderdelen binnen het Rijk bezig met actualisering van de website FGR. Tekstuele én inhoudelijke wijzigingen in FGR worden, na vaststelling door BZK/DGOO en de Standaardisatiecommissie, doorgevoerd. In deze commissie zitten de vakbonden en medewerkers van BZK en andere departementen. In mijn rol als product owner FGR zorg  ik ervoor dat er een (inmiddels gerede) lijst komt met eigenschappen waaraan de FGR-site in ieder geval moet voldoen, en eentje met  toekomstige wensen en eisen. Uiteraard allemaal in afstemming met de stakeholders. Deze eigenschappen en wensen dragen we aan in de vorm van zogeheten user stories – korte, eenvoudige omschrijvingen vanuit het oogpunt van de gebruiker – die nodig zijn voor de technische realisatie. Met het implementatieteam van UBR, P-Direkt en Bloomreach doen we dat via een agile projectaanpak (flexibele, wendbare manier van werken waarbij in korte doorlooptijden, zogenoemde sprints, werkbare producten worden opgeleverd).

Wie zijn je stakeholders?

Stakeholders van FGR zijn de leden van het Contact Personen Overleg (CPO) onder voorzitterschap van Ria Gelderblom (manager Organisatie-inrichting). De leden van het CPO zijn vertegenwoordigers van departementen en grote uitvoeringsorganisaties die het onderwerp FGR in hun portefeuille hebben.

Wat ga je voor ze betekenen als product owner?

Vooral informeren en meer duidelijkheid scheppen over de vervanging en vernieuwing van het CSO-platform en FGR. En uiteraard op gezette tijden overleggen en de behoeftes peilen.

Wat betekent dat voor het huidige en toekomstige FGR?

FGR aantrekkelijker maken en de toepasbaarheid van het FGR vergroten, voor zowel medewerkers als HR-adviseurs en managers.

Wat gaat er veranderen op de korte en wat op de lange termijn? Kun je al concrete voorbeelden noemen?

Op termijn wordt de FGR-site vooral ‘opgeschoond’ en leesbaarder gemaakt. Ook op mobieltjes zal straks de (nieuwe) ‘roos’ met alle functiegroepen leesbaar zijn.

In deze serie komt in elke aflevering een product owner van Carrière Sites Overheid (CSO) aan het woord. De product owners van CSO zijn: Anouk Geldof voor Werken voor Nederland, Madeleyn de Jong voor Werken bij de Overheid, Imre Morsink voor één Mobiliteitsbank in samenwerking met Anne-Marie Stoffer van Rijkstalentencentrum en Erik Kohl/Mirjam Schouten-Stam van Werkplus (Belastingdienst) en Tine van der Velden voor Functiegebouw Rijksoverheid.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Vernieuwing CSO, zie de projectpagina ‘ Vernieuwing CSO-platform: hét rijksbrede platform voor werving en ontwikkeling’. Of download de factsheet ‘ Vernieuwing Carrière Sites Overheid'.