‘Top of mind’ bij ICT-doelgroep door interesseknop

Van 20 mei tot en met 30 juni 2019 voert de Rijksoverheid een Rijksbrede ICT-campagne. Deze campagne richt zich - naast zichtbaarheid als aantrekkelijke ICT-werkgever en het inzichtelijk maken van ICT-functies bij de Rijksoverheid - ook op het opbouwen van een langetermijnrelatie met ICT’ers. Mandy Smits (projectleider Virtueel Matchingsteam), Emilie Adegeest (projectmanager Rijksbrede Arbeidsmarktcommunicatie ICT) en Dian Hoppen (recruiter Rijks ICT Gilde en Virtueel Matchingsteam) vertellen hoe zij dit doen.

VMT
Emilie Adegeest (links) en Dian Hoppen

Om in contact te komen met ICT’ers, een langetermijnrelatie op te bouwen en aan te houden, is een ‘interesseknop’ ingebouwd op de ICT-pagina’s van Werken voor Nederland. Mandy Smits legt uit waarom: ‘In 2018 zorgde deze knop er voor dat ICT’ers met interesse voor een baan bij de overheid, maar die nog niet concreet wilden solliciteren, met ons in contact konden komen. Dat heeft vorig jaar meer dan 700 registraties opgeleverd en uiteindelijk 135 profielen van kandidaten die via het Virtueel Matchingsteam gedeeld zijn binnen het Rijk. Dit jaar zetten we de volgende stap, want we willen deze kandidaten niet na de campagneperiode uit het oog verliezen.’

Ontwikkeling van de interesseknop

De interesseknop heeft vergeleken met vorig jaar een ontwikkeling doorgemaakt. Emilie: ‘Om top of mind te blijven bij de doelgroep, willen we ook op de langere termijn contact onderhouden. Daarom is de knop veranderd van aard: kandidaten die zich nu registreren krijgen verschillende opties gepresenteerd. Ze kunnen doorklikken op “trends & ontwikkelingen” en aangeven dat ze op de hoogte willen blijven van updates over hun ICT-expertise. Ook kunnen ze kiezen voor het ontvangen van updates over relevante evenementen. Tot slot bestaat nog steeds de optie om aan te geven dat men interesse heeft in carrièremogelijkheden. Op deze manier kunnen wij de geïnteresseerden op de hoogte houden van de onderwerpen waar zij belangstelling voor hebben en krijgen wij steeds meer inzicht in wat er speelt onder de doelgroep.

Rijksbreed matchen

Naast het feit dat ICT’ers hun interesse kunnen laten blijken en aan kunnen geven op de hoogte te willen blijven van updates, worden ICT’ers met interesse in carrièremogelijkheden actief benaderd door een recruiter. Dian Hoppen vult dit in: ‘Ik bel de kandidaten met het juiste profiel en achterhaal wat voor functie de kandidaat zoekt en waar zijn of haar vaardigheden liggen. Deze telefonische intakes worden door hen als zeer prettig ervaren en voor ons is het een mogelijkheid om te leren over deze doelgroep en met ze in contact te blijven. Met deze informatie schrijf ik een profiel en deze profielen worden vervolgens gedeeld binnen de Rijksoverheid. Zo laten wij de interesse van ICT’ers in een baan bij de Rijksoverheid niet verloren gaan en kunnen wij zoveel mogelijk slimme matches maken tussen deze ICT’ers en rijksorganisaties die zoeken naar specifieke profielen.’

Samen staan we sterk

Om geïnteresseerden aan de Rijksoverheid te binden en hen kansen te bieden binnen het Rijk, is het van belang dat rijksorganisaties de samenwerking opzoeken. Ook is het belangrijk dat interessante en relevante content en evenementen van de Rijksoverheid actief met de doelgroep wordt gedeeld. Daar hebben we jullie bij nodig! Dus, heb jij met jouw rijksorganisatie een leuk artikel, een vlog of blog op het gebied van ICT? Organiseert jouw rijksorganisatie een interessant evenement? Laat het weten via Emilie (emilie.adegeest@rijksoverheid.nl), samen staan we sterk en krijgen we een groter bereik!