Vernieuwd CSO live in juli

De vernieuwing van het platform Carrière Sites Overheid (CSO) nadert het eindstadium van de eerste fase. Technisch wordt het platform waarop de sites Werken bij de Overheid, Werken voor Nederland, Mobiliteitsbank en Functiegebouw Rijk draaien, in juni opgeleverd. Daarna worden de sites nog uitgebreid functioneel getest. Rijkstalentencentrum en Werkplus (de interne site van de Belastingdienst) worden in de Mobiliteitsbank geïntegreerd. De sites zullen in juli of zoveel eerder als mogelijk live gaan. Functiegebouwrijk volgt in september dit jaar.  

De carrière sites Werken voor Nederland (WvNL), Werken bij de Overheid (WbdO), Mobiliteitsbank en Functiegebouw Rijk (FGR) draaien op het verouderde CSO-platform. Dit platform wordt vervangen en vernieuwd met een nieuw Content Management Syteem (CMS) als basis. Bij het vervangen en vernieuwen van de Mobiliteitsbank worden de website www.rijkstalentencentrum.nl (RTC) en Werkplus, de interne site van de Belastingdienst, geïntegreerd in de Mobiliteitsbank. Doordat de sites worden samengevoegd, worden loopbaanontwikkeling en -ondersteuning toegankelijker en makkelijker toe te passen. Denk aan informatie over mogelijkheden van loopbaanontwikkeling en het aanbod van loopbaancentra, loopbaanadvies, ervaringsverhalen van collega’s en het doen van testen. Deze ontwikkeling sluit aan bij het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025, waarin permanente ontwikkeling van medewerkers een speerpunt is.

Wat merken gebruikers van de sites?

In de aanloop naar de ingebruikname van het vernieuwde CSO-platform komt er in de loop van juni/juli gerichte berichtgeving voor de gebruikers, profielhouders en bezoekers van met name de Mobiliteitsbank, RTC en Werkplus.

WvNL en WbdO zijn vervangen met nieuwe technologie die de sites toekomstproof maakt. De opbouw en vormgeving van de WbdO-pagina’s, vacatures en filter zijn gelijkgetrokken aan die van WvNL. De nieuwe technologie biedt mogelijkheden tot verdergaande HR-analytics en personalisatie, zodat de bezoeker van de site alleen die informatie te zien krijgt die past bij zijn of haar zoekgedrag.

De grootste vernieuwing vindt plaats in de Mobiliteitsbank. Die krijgt een nieuwe vormgeving, gelijk aan WvNL, waarmee de gebruikerservaring wordt verbeterd. Bij de integratie van RTC in de Mobiliteitsbank wordt ervoor gezorgd dat de opbouw en vormgeving aansluiten op deze nieuwe vormgeving. Hetzelfde geldt voor de verschillende tests, de 360-graden feedback scan en het competentiespel. Om een consistent beeld uit te stralen, zijn ook de resultatenpagina en rapportages meegenomen in de modernisering en verbetering van de vormgeving. Verder zijn de AVG-richtlijnen doorgevoerd; persoonsgegevens worden voortaan geëncrypt opgeslagen. Er is nu ook een directe koppeling met de competenties zoals die op de FGR-site staan. Een wijziging op de FGR-site wordt direct doorgevoerd in de gerelateerde tests. Een eindgebruiker van bijvoorbeeld de 360 graden feedbackscan kan nu de eigen scan en respondenten beheren; dit ging voorheen via de helpdesk.

Ontwikkelstop en toekomst

Het opleveren van de vernieuwde CSO-sites betekent dat de ontwikkelstop er weer af kan. Voor deze zomer kan er dus weer doorontwikkeld worden. In de toekomst is het de bedoeling dat departementen gebruik kunnen gaan maken van het nieuwe CMS om hun eigen organisatiepagina’s te kunnen beheren en zelf content te kunnen maken en publiceren. Dit zal in afstemming gaan met de redactie van UBR Personeel i.o. In de toekomst zullen de departementen (in principe de hele Rijksoverheid) al hun vacatures, ook interne vacatures, via de nieuwe Werving- en Selectie (WenS) oplossing gaan plaatsen op de Mobiliteitsbank, zonder tussenkomst van het huidige TICC. Voor alle niet-Rijksoverheid organisaties zoals gemeenten en waterschappen, is de verwachting dat eind 2019 een nieuwe (zogeheten ATS-light) oplossing is verworven en geïmplementeerd. Tot die tijd gaat de plaatsing van vacatures voor de Rijksoverheid- en niet-Rijksoverheidorganisaties op de bekende wijze, namelijk via TICC. Volgens de huidige planning is de ambitie om TICC uiterlijk vóór 1-1-2021 uit te kunnen zetten.