En door naar de volgende ICT-campagne

Maar hóe gaan we dat doen? Na een terugblik op de ICT-voorjaarscampagne via Werken voor Nederland was dat de prangende vraag die op tafel lag bij de bijeenkomst Rijksbrede arbeidsmarktcommunicatie ICT op 9 juli. Gaan we door op het gebaande pad, dus 6 weken campagnevoeren, gaan we voor always on of zijn er betere ideeën?

Projectleider Emilie Adegeest trapte met het zweet op haar voorhoofd om 9.30 uur af in de Horeca Academie in Den Haag. Na een file en een onvoorziene zaalwisseling was het even improviseren maar gelukkig stond alles precies op tijd klaar. Ze verwelkomde de collega’s van de rijkorganisaties die bij elkaar waren gekomen om mee te denken over de opzet van het vervolg van de rijksbrede ICT-campagne. Het Rijk heeft nog steeds nieuwe ICT’ers heel hard nodig en de concurrentie is groot, dus extra gas geven is geen overbodige luxe.

Doelgroepenanalyse en kwaliteitsframework IV

Het programma startte met toelichting op de doelgroepanalyse ICT die het arbeidscommunicatieteam van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) maakt door Jeroen Moerenhout. De doelgroep ICT’ers is zeer divers, waarbij de verschillende subdoelgroepen ieder specifieke kenmerken hebben. Voor de 9 expertises zijn persona’s opgesteld, zodat de communicatie hierop ingericht kan worden.

Daarna volgde een toelichting op het Kwaliteitsframework Informatievoorziening (KWIV) door Jeroen Hak. Met het KWIV wordt aan het Functiegebouw Rijk een raamwerk gekoppeld met een categorie ICT’ers. Hierdoor krijgen we onder andere meer inzicht in de verschillende ICT-functies binnen het Rijk en de competenties passend bij een specifieke functie of rol binnen de ICT.

Resultaat: goede kandidaten

Na de pauze volgde een toelichting op de analytics van de voorjaarscampagne. Voor de campagne is nieuwe en bestaande content voor de websites Werkenvoornederland.nl en Nu.nl gemaakt. Deze content is geboost via de socialmediakanalen. Kijkend naar de resultaten valt vooral op dat er zich veel goedgekwalificeerde kandidaten hebben aangemeld via de aanmeldbuttons op de webpagina’s van Werkenvoornederland.nl. Deze aanmeldingen leveren niet alleen nieuwe kandidaten voor vacatures op maar maken het ook mogelijk een relatie op te bouwen met potentiele kandidaten.

Wat gaan we doen?

Met deze afsluiting van de vorige campagne is het nu de hoogste tijd om het vervolg te bepalen. Belangrijke vraag daarbij is: gaan we door zoals voorheen met jaarlijks 2 campagnes van 6 weken, of gaan we voor continu campagnevoeren, ofwel always on? Op de derde flipover stond ook nog een andere variant: een combinatie van 1 & 2 en nieuwe ideeën. De foto die gemaakt is van bovenin de zaal maakt in 1 blik duidelijk waar de voorkeur naar uitgaat. De groep aanwezigen splitste zich onmiddellijk in tweeën voor de twee laatste flipovers. Er borrelden tegelijkertijd veel vragen op waarover per groep een levendige discussie ontstond. In de volgende bijeenkomst wordt hier verder op doorgegaan.

Neem deel aan het gebruikerspanel!

Nieuw bij de volgende campagne is in ieder geval het gebruikerspanel. Het panel kan feedback geven op het ontwikkelen en verspreiden van content en de aanpak. Het idee is om een gebruikerspanel in te richten met per ICT-expertise 1 of 2 ICT’ers van de rijksorganisaties. Op het moment dat deze expertise in de campagne centraal staat, kunnen zij als klankbord meehelpen om ervoor te zorgen dat de communicatie ook daadwerkelijk aansluit op de doelgroep. Op deze manier sluiten we beter aan op hun perspectief, de praktijk en spreken we de juiste taal. Het panel wordt nu ingericht dus als er mensen zijn die graag willen deelnemen: je bent van harte welkom! Mail dan naar AMC.ICT@Rijksoverheid.nl.

De volgende bijeenkomst Rijksbrede arbeidsmarktcommuncatie ICT is op 20 augustus in Den Haag.