Diversiteit en inclusie centraal bij gunning vacatureteksten en jobbranding Rijksoverheid

Communicatieadviesbureau Voor Tekst gaat de vacatureteksten van de Rijksoverheid verzorgen. Het contract hiervoor is onlangs gegund en gaat in per 1 november 2022. De Rijksoverheid draagt met deze opdracht bij aan het divers en inclusief werven van medewerkers.

'Het verzorgen van vacatureteksten is een belangrijke opdracht’, vindt Henri Vonk, die als contractmanager bij Rijkswaterstaat deze rijksbrede aanbesteding heeft gecoördineerd. ‘Er zitten grote afnemers in het contract, zoals Defensie, de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. Die zijn allemaal hard op zoek naar nieuwe medewerkers. Over de jaren heen gaat het om duizenden vacatures.’

Grootste werkgever van Nederland

Als expert in arbeidsmarktcommunicatie zijn vacatureteksten voor Voor Tekst bekend terrein. Mas Lubbers, directeur van Voor Tekst: ‘Er speelt op dit moment veel op de arbeidsmarkt. Naast de krapte op de arbeidsmarkt is ook diversiteit en inclusie een actueel thema. Wij zien dat veel opdrachtgevers daardoor steeds vaker specialisten inhuren om tóch de juiste talenten te bereiken. Als partner van de grootste werkgever van Nederland dragen we de komende jaren graag bij aan het werven van die juiste talenten voor de Rijksoverheid.’

Speciale aandacht voor diversiteit en inclusie

In de aanbesteding is het onderwerp diversiteit en inclusie opgenomen als gunningscriterium. Inschrijvers is gevraagd hoe zij bijdragen aan diversiteit en inclusie en zijn daarop beoordeeld.

Andrew van Tienoven, Consultant arbeidsmarktcommunicatieteksten van Voor Tekst: ‘Wij besteden veel aandacht aan het zo toegankelijk mogelijk schrijven van teksten om uitsluiting te voorkomen. We letten daarbij specifiek op genderneutraliteit in functietitels en tekst, en we vermijden vooroordelen in taalgebruik. Ook gebruiken we bijvoorbeeld geen typische Nederlandse uitdrukkingen en gezegden. Onze schrijvers zijn daarop getraind. Dit zien we als een van onze kwaliteiten.’

Ook op maatschappelijk vlak speelt diversiteit en inclusie een rol. Zo heeft Voor Tekst zich verbonden aan het Charter Diversiteit. Door zich aan te sluiten bij dit netwerk belooft het bureau diversiteit en inclusie (nog) meer op te nemen in hun hele bedrijfsvoering.

Inkoopdienst Rijkswaterstaat

De aanbesteding is uitgevoerd door het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC BV) van Rijkswaterstaat in samenwerking met de deelnemende rijksonderdelen. De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), die veel organisaties vanuit de overheid vertegenwoordigt, is samen met de Belastingdienst de grootste deelnemer aan het contract.

Op basis van de ervaringen met de huidige overeenkomst, heeft het IUC BV van Rijkswaterstaat het contractmanagement efficiënt ingericht. Bij de publicatie van de aanbesteding is een toetsplan meegestuurd met afspraken over monitoring, rapportage en communicatie.

Sociale impact

Het IUC BV van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de inkoop van de categorie Duurzame Inzetbaarheid voor de Rijksoverheid en de strategie HRM inkopen met sociale impact. Door het toepassen van diversiteit en inclusie en social return in het contract creëert het aanbestedingsteam potentie voor een grote sociale impact.

Contractmanager Henri Vonk kijkt met veel trots en plezier terug op de aanbesteding en de gunning die eruit voortvloeit: ‘We hebben een ongelooflijk goede samenwerking gehad, die tot deze mooie gunning heeft geleid. Nu gaan we naar de implementatiefase, met hopelijk een grote sociale impact.’