Rijksbrede arbeidsmarktcommunicatie strategie

De Rijksoverheid wil zich graag continu positioneren als aantrekkelijke werkgever waar je veelzijdig en uitdagend werk kan verrichten voor Nederland en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Wij ondersteunen bij deze ambitie door het aanbieden van verschillende diensten.

Zo organiseren we samen met rijksorganisaties beurzen en/of evenementen, om de Rijksoverheid te presenteren als één werkgever. De Mobiliteitsbank en WerkenvoorNederland zijn cruciaal voor een goede zichtbaarheid en imago van de Rijksoverheid op de in- en externe arbeidsmarkt. Ook ontwikkelen we effectieve wervingscampagnes. Daarnaast promoten, creëren en verstevigen we onderlinge samenwerking tussen rijksorganisaties waardoor de Rijksoverheid als één aantrekkelijke werkgever wordt gepositioneerd. We ondersteunen rijksorganisaties actief bij het realiseren van hun capaciteitsvraag, zodat de juiste kandidaat op het juiste moment op de juiste plek instroomt: vast en tijdelijk.