Inhuur van (extern) personeel

We helpen en adviseren bij het werven en inhuren van tijdelijke medewerkers en bij interne detachering binnen de Rijksoverheid. Met het oog op beleid en kennis van wet- en regelgeving werven wij de juiste medewerker, uitzendkracht, detacheringsmedewerker of ZZP’er voor op de juiste plek. We kijken, als het profiel dit toelaat, eerst naar de inzet van rijkscollega's via de rijksbrede detacheringspool.

Over de Rijksbrede detacheringspool

Deze pool van de Rijksoverheid biedt een oplossing bij een capaciteitsprobleem bij ondersteunende functies. Denk aan bijvoorbeeld een managementondersteuner, projectondersteuner of projectsecretaris (vanaf schaal 5). Deze rijksmedewerker wordt voor de duur van de opdracht (minimaal 6 maanden) gedetacheerd naar UBR en vanuit daar op interim-opdrachten geplaatst.

Ben je een leidinggevende?

Zoek je een kandidaat in een ondersteunende functie in schaal 5 t/m schaal 11? Dan kun je gebruik maken van de Rijksbrede detacheringspool. Zo gaan we te werk:

 1. voor een juiste match houden we altijd een intakegesprek met de opdrachtgever;
 2. we sturen de opdracht door naar geschikte kandidaten binnen de pool;
 3. als geschikte kandida(a)t(en) interesse hebben dan sturen we deze profielen naar de opdrachtgever;
 4. bij interesse door de opdrachtgever, nodigen we de kandidaat uit voor een sollicitatiegesprek;
 5. is er een ‘klik’ na dit gesprek van beide kanten, dan maken we een offerte op. Dit is aan de hand van een vastgestelde matching fee. Zie hiervoor de PDC van UBR Personeel;
 6. bij een match vindt in overleg met de leidinggevende van de kandidaat een interne detachering plaats naar UBR voor de duur van de opdracht.

Als er geen interne detachering mogelijk is kijken we naar de mogelijkheden via externe inhuur.

Wat is externe inhuur?

De UBR|Inhuurdesk adviseert bij externe inhuur en huurt personeel in op basis van een inspanning- en resultaatverplichting. Dit betekent dat je:

 • in het geval van inspanning achteraf betaald voor de daadwerkelijk gemaakte uren en onkosten van de externe medewerker;
 • bij een resultaatverplichting is vooraf het bedrag (los van uren en onkosten) afgestemd.

Het proces van budget tot start nieuwe kandidaatBen je een leidinggevende en zoek je een tijdelijke kandidaat? Zo verloopt het werven en inhuren:

Contractbeheer

De UBR|Inhuurdesk kan je meer vertellen als er mogelijke wijzigingen in de opdracht optreden, zoals bij verlenging, opzeggen, indexatie van het tarief en vervanging. Ook faciliteren we eventueel bij het schrijven van gewerkte uren, eventuele onkosten en de facturatie bij inhuur van externe kandidaat.

En verder?

 • We onderhouden nauw contact met marktpartijen en inkoopexperts binnen de Rijksoverheid zodat we je altijd proactief van relevante informatie kunnen voorzien. Daarbij is onze HR-expertise gecombineerd met de inkoopkennis van UBR| HIS .
 • Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is per 1 januari 2020 ingegaan. Hierdoor gelden andere regels rond arbeidscontracten en ontslag. De nieuwe wet heeft effect op de manier hoe we als de Rijksoverheid inhuren.
 • We beheren een raamovereenkomst die het mogelijk maakt om medewerkers met een arbeidsbeperking in te huren. Dit gaat om de inhuur van kandidaten uit het doelgroepregister.

Meer weten?

Wil je meer weten over de rijksbrede detacheringspool of hoe de UBR|Inhuurdesk je kan adviseren en ondersteunen bij een capaciteitsvraag? Onze adviseurs helpen je graag op weg. Vul onderstaand formulier in om meer informatie.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om de vraag goed op elkaar aan te passen om tot de juiste resultaten en passende dienstverlening te komen. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens om passende dienstverlening aan te bieden van UBR| Arbeidsmarkt binnen de Rijksoverheid.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om passende dienstverlening aan te bieden van UBR | Arbeidsmarkt binnen de Rijksoverheid.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronding van jouw vraag worden de gegevens verwijderd. Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kun je bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen je graag naar onze privacyverklaring.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *