Eigenrisicodragerschap

Alle ministeries zijn eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet (ZW), voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en voor de Werkeloosheidswet (WW). Het eigenrisicodragerschap geeft invulling aan goed werkgeverschap omdat het mogelijk is de (ex-)medewerker actief te ondersteunen bij re-integratie. In het geval van een verzuimende (ex-)medewerker levert het ERD-schap kostenbewustzijn en besparingen voor jou als werkgever op. Door het eigenrisicodragerschap houd je regie en controle op het gehele verzuimproces.

Als eigenrisicodrager ben je eindverantwoordelijk voor de verzorging en uitbetaling van de Ziektewet- en/of arbeidsongeschiktheidsuitkering en/of WW-uitkering. Dit betekent een actieve rol in de begeleiding en ondersteuning bij re-integratieactiviteiten.

Eigenrisicodragerschap