Eigenrisicodrager WW-casemanagement

WW-casemanagement is voor alle rijksmedewerkers van wie het (tijdelijke) dienstverband afloopt en die nog geen ander werk hebben. Op grond van de Werkloosheidswet (artikel 72a) en het eigen risicodragerschap is het Rijk verantwoordelijk voor de begeleiding van voormalige medewerkers naar ander werk. Vier maanden voor het einde van het dienstverband mogen medewerkers voor WW-casemanagement worden aangemeld.

Wat betekent het eigenrisicodragerschap WW?

De Rijksoverheid is verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW).
De lasten voor de WW en de bovenwettelijke WW komen voor rekening van de werkgever. Het UWV (en APG voor bovenwettelijk) betaalt de uitkering aan de (ex)werknemer en brengt de kosten in rekening bij de betreffende organisatie.

Dienstverlening WW

Bedrijfszorg bepaalt in overleg met de organisatie en de (ex)medewerker welke ondersteuning wenselijk is. Doel is een zo kort mogelijke weg naar arbeid. Hiervoor kan worden samengewerkt met externe marktpartijen. Het WW-traject start met een telefonisch intakegesprek door de WW-casemanager van UBR Bedrijfszorg.

Na de intake zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Als de aanmelding vier maanden voor het ontslag binnen komt is begeleiding van Loopbaan en Talentontwikkeling mogelijk bij het zoeken naar een baan binnen de Rijksoverheid;
  2. Een re-integratietraject van vier maanden bij externe partner (Randstad, USG Restart, Trajectconsult) met een eventuele verlenging;
  3. Bij kort WW-recht en vervolgtraject begeleiding door casemanager WW;
  4. Inschakelen Team Diversiteit & Inclusie als iemand valt in de doelgroep (Mensen met een arbeidsbeperking en geregistreerd staan in het doelgroepregister).

De casemanager van Bedrijfszorg coördineert en begeleidt de (ex)medewerkers gedurende het proces en is contactpersoon voor het organisatie onderdeel (de regievoerder).

Ministeries kunnen iemand aanmelden via het aanmeldformulier, (link hierboven). Bij de aanmelding geeft de (ex)werkgever toestemming voor de kosten die  Bedrijfszorg maakt en inzet re-integratietraject van maximaal vier  maanden.
 

Vervolgtraject WW-casemanagement

Als een ex-medewerker na de vier maanden begeleiding nog geen nieuw werk heeft, neemt Bedrijfszorg contact op met de regievoerder van de organisatie. De WW-casemanager geeft een advies over het vervolg van de begeleiding en eventuele aanvullende ondersteuning. De casemanager blijft contact houden met de ex-medewerker tot deze een nieuwe baan heeft of tot de WW-periode is beëindigd.

Het traject is succesvol als de medewerker een andere baan vindt voor minimaal zes maanden aaneengesloten of als ZZP’er aan de slag gaat.

Sanctiebeleid

Een voormalig medewerker is op grond van de WW verplicht mee te werken aan zijn re-integratie op het moment dat hij een WW-uitkering aanvraagt bij het UWV. Bedrijfszorg kan (in overleg met de ex-werkgever) het UWV inschakelen als hij van mening is dat de ex-werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratieactiviteiten.
Het UWV beoordeelt of een maatregel opgelegd moet worden.

Contact

Wil je meer uitleg wat Bedrijfszorg kan voor je kan betekenen? Stuur dan een email naar postbusbedrijfszorgerdww@rijksoverheid.nl. Het team WW-casemanagement neemt binnen een werkweek contact op. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Klantcontactcentrum: telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur op telefoonnummer 070 – 700 05 23. Of via de email contactubrpersoneel@rijksoverheid.nl.