Arbeidsdeskundig onderzoek

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek doet de gecertificeerde arbeidsdeskundige onderzoek naar belasting in het werk en mogelijkheden voor re-integratie. Je ontvangt als leidinggevende, medewerker of casemanager ERD ZW advies van een onafhankelijke arbeidsdeskundige.

In een aantal situaties kan het verstandig zijn een arbeidsdeskundige in te schakelen voor advies en/ of een arbeidsdeskundig onderzoek:

De medewerker is tussen de 0 en 11 maanden ziek
Het eigen werk is hoogstwaarschijnlijk of niet (meer) volledig geschikt voor de medewerker. Een arbeidsdeskundige kan hierin onafhankelijk adviseren.

De medewerker is tussen de 11 en 14 maanden ziek
Er is advies nodig over welke stappen te zetten in het kader van re-integratie. Het advies van een arbeidsdeskundige kan extra handvatten bieden over aanpassing in werk en/of werkplek en over mogelijkheden naar ander werk.

Hiermee levert de arbeidsdeskundige ook een bijdrage aan het re-integratiedossier. Dit om bij een WIA-aanvraag de kans op een loonsanctie te verkleinen.

De medewerker is tussen de 14 en 24 maanden ziek
Het is gebruikelijk om in een voorgaand stadium (tussen 11 en 14 maanden ziek) een arbeidsdeskundig onderzoek te doen. Te laat uitvoeren van een onderzoek naar de geschiktheid van eigen werk of ander werk kan leiden tot een loonsanctie van het UWV bij een aanvraag WIA bij 2 jaar ziekte. In dit stadium kan, naast een re-integratieadviseur, een arbeidsdeskundige wenselijk zijn om ook in het 2e ziektejaar te adviseren over de juiste re-integratiestappen.