Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening

Medewerkers die gezond en veilig aan het werk zijn, daar draait het om. Soms lukt dat niet door ziekte of een andere oorzaak. De medewerker valt uit. En dan? Bij een verzuimsituatie komt veel kijken.

BIG-geregistreerde bedrijfsartsen, ondersteunt door het medisch secretariaat en andere experts, adviseren leidinggevenden en medewerkers hierover. Voor verzuimbegeleiding en re-integratie kan Bedrijfszorg de leidinggevende en medewerker op de volgende manieren begeleiden:

Verzuimspreekuur

Een bedrijfsarts begeleidt medewerkers bij re-integratie. Vanaf dag 1 van het verzuim is de Wet verbetering poortwachter van kracht. De medewerker is verplicht gehoor te geven aan de oproep voor het verzuimspreekuur.

Meer informatie en aanmelden verzuimspreekuur.

Arbeidsomstandighedenspreekuur

Het arbeidsomstandighedenspreekuur stelt medewerkers in staat een deskundige te raadplegen bij vragen over:

  • arbeidsomstandigheden (en mogelijke gezondheidsrisico’s);
  • hun gezondheid of medische beperkingen in relatie tot de arbeidsomstandigheden;
  • gezondheid in het algemeen.

Meer informatie en aanmelden arbeidsomstandighedenspreekuur.

Arbeidsgezondheidskundig advies 55+

Voor een medewerker van 55 jaar en ouder kan geen nachtdienst worden opgedragen. Hiervan kan voor de duur van 1 jaar worden afgeweken op verzoek van de medewerker of wanneer er sprake is van een dienstbelang. Je hebt dan een positief advies van de bedrijfsarts nodig.

Meer informatie en aanmelden arbeidsgezondheidskundig advies 55+.

Verzuimgesprek leidinggevende, medewerker en bedrijfsarts

Om de voortgang te bewaken in het kader van de Wet verbetering poortwachter kan het goed zijn een verzuimgesprek te doen met leidinggevende, medewerker en bedrijfsarts. Daar waar een medewerker twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts, kan de medewerker een second opinion aanvragen.

Meer informatie en aanmelden verzuimgesprek (driegesprek).

Medische keuringen

Bedrijfszorg begeleidt aanvragen van medische aanstellingskeuringen, periodieke keuringen en onderzoeken voor medewerkers van een aantal ministeries. Zorg van de Zaak voert deze dienstverlening uit.

Meer informatie over medische keuringen.

Vaccinaties

Bedrijfszorg begeleidt aanvragen van (groeps-)vaccinaties voor medewerkers van een aantal ministeries. Zorg van de Zaak voert deze dienstverlening uit.

Meer informatie over vaccinaties.

Advies bedrijfsarts 

De bedrijfsarts kan naast verzuimbegeleiding ook advies geven. 

Meer informatie over advies bedrijfsarts.

Sociaal Medisch Team (en de AVG)

In een Sociaal Medisch Team staat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers op de agenda.

Meer informatie over Sociaal Medisch Team (en de AVG)

Veilig mailen

Voor het versturen van vertrouwelijke informatie per e-mail gebruiken wij ZIVVER. Dit is een oplossing voor veilig e-mailen.

Meer informatie over veilig mailen met ZIVVER

Contact

Download hieronder het overzicht voor de contactgegevens van de backoffices: contactenlijst Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening