Arbeidsomstandigheden spreekuur

Het arbeidsomstandigheden spreekuur, ook wel preventief spreekuur genoemd, kan een medewerker een deskundige omtrent arbeidsomstandigheden raadplegen.

Denk aan vragen over:

 • arbeidsomstandigheden en mogelijke gezondheidsrisico’s;
 • hun gezondheid of medische beperkingen in relatie tot de arbeidsomstandigheden;
 • gezondheid in het algemeen.

Het kan leiden tot adviezen aan de medewerker en/of de organisatie ter preventie van (verdere) gezondheidsschade. Daarnaast kan de signalering van gezondheidsproblemen van meerdere medewerkers in dezelfde arbeidsomstandigheden bijdrage aan (nieuwe) inzichten. Globaal kunnen zich twee situaties voordoen:

 • de medewerker maakt zelf een afspraak voor het spreekuur via onderstaand aanmeldformulier;
 • leidinggevende en medewerker formuleren samen de vraag die aan een bedrijfsarts wordt gesteld.

Voorbeelden te ondernemen acties

De bedrijfsarts adviseert de medewerker en overlegt met een leidinggevende, indien noodzakelijk en uiteraard met toestemming van de medewerker, omtrent eventueel te ondernemen acties, zoals:

 • vervolgconsulten;
 • werkplekbezoek en/of werkplekonderzoek;
 • het uitvoeren van nader preventief onderzoek;
 • overleg werkgever;
 • verwijzing naar externe instanties;
 • overdracht van de arbeid gebonden problematiek aan een andere expert;
 • het nemen van preventieve maatregelen;
 • spreekuur/overleg voor leidinggevende met bedrijfsarts preventief.

Advies voor team en organisatie

Leidinggevenden die in overleg willen met de bedrijfsarts, kunnen dit via het contactformulier aanvragen. Het betreft hier adviesvragen ten behoeve van teams en organisatie of ter bevordering van veilig en gezond werken in het werk. Ook kan een leidinggevende overleg vragen ter preventie, bijvoorbeeld wanneer er zorg is over een medewerker.

Periodiek medisch onderzoek

Bedrijfszorg verzorgt in samenwerking met Zorg van de Zaak voor een aantal ministeries het preventief medisch onderzoek (PMO) en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). 

Meer informatie over periodiek medisch onderzoek.

Aanmelden en contact

Heb je behoefte aan een arbeidsomstandighedenspreekuur, meld je dan aan via onderstaand aanmeldformulier. Let op: na invullen van het formulier en aanklikken knop ‘ga verder’, kun je de gegevens nog eens controleren eventueel aanpassen. Daarna verzend je het document definitief met de knop ‘verzend’. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanmelding.

Voor overige vragen en wensen neem je contact op met ons Klantcontactcentrum: telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 - 17:00 uur op telefoonnummer 070 – 700 05 23. Of via de email contactubrpersoneel@rijksoverheid.nl.

Aanvraag

Organisatie *
Rol van de aanvrager *

Gegevens van de medewerker

Vul de voornaam van de medewerker in.

Vul de tussenvoegsels in.

Vul de achternaam van de medewerker in.

Het personeelsnummer is terug te vinden op de personeelskaart in het P-Direkt portaal.

Wij communiceren met de medewerker via het zakelijk e-mailadres.

Beschrijf kort waarom u een Arbeidsomstandigheden-/ Preventief spreekuur bij de bedrijfsarts aanvraagt.

Gegevens van de leidinggevende

Vul de voornaam van de leidinggevende in.

Vul de tussenvoegsels in.

Vul de achternaam van de leidinggevende in.

Beschrijf kort de onderzoeksvraag voor het Arbeidsomstandigheden-/ Preventief spreekuur.

Geef, indien van toepassing, hier informatie die van belang kan zijn bij dit Arbeidsomstandigheden-/ Preventief spreekuur.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens van de medewerker en leidinggevende om de aanvraag voor een Arbeidsomstandigheden-/ Preventief spreekuur in behandeling te nemen of om de gegevens in ons geautomatiseerd systeem Dotweb te controleren op aanwezigheid dan wel actualiteit. Bent u nog nooit ziek geweest, dan komt de medewerker en de leidinggevende niet voor in Dotweb. Na invoering/actualisatie van de gegevens wordt u in Dotweb aan de juiste bedrijfsarts gekoppeld. Dotweb is ons medisch afspraken- en registratiesysteem en is alleen voor onze artsen en medisch secretaresses toegankelijk. De gegevens worden niet met derden gedeeld. Er zijn medewerkers die buiten de leidinggevende om een verzoek doen voor een consult bij de bedrijfsarts. In dat soort situaties zijn de gegevens van de leidinggevende niet noodzakelijk.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij vragen om de gegevens van de medewerker en leidinggevende om uit te kunnen nodigen voor een Arbeidsomstandigheden-/ Preventief spreekuur bij de bedrijfsarts en zodat de bedrijfsarts dit spreekuur goed kan voorbereiden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De door u in het formulier ingevulde gegevens worden naar een vast e-mailadres gestuurd. Bij binnenkomst in de inbox van dit e-mailadres zal een medisch secretaresse de mail openen en de verstrekte gegevens, indien nog noodzakelijk, overnemen in Dotweb. Dotweb is ons medisch afspraken- en registratiesysteem en is alleen toegankelijk voor onze artsen en medisch secretaresses. Nadat de gegevens in Dotweb zijn overgenomen en het Arbeidsomstandigheden-/ Preventief spreekuur is gepland, wordt de mail inclusief de bijlage permanent verwijderd.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij de gegevens uit het formulier in Dotweb hebben overgenomen, worden deze permanent verwijderd. Dotweb is ons medisch afspraken- en registratiesysteem en is alleen toegankelijk voor onze artsen en medisch secretaresses. De gegevens in Dotweb behoren tot het medisch dossier en moeten wettelijk maximaal vijftien jaar worden bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *