Bedrijfsmaatschappelijk werk

Als je vitaliteit of werkplezier door je werk- of privé situatie onder druk komt te staan, kun je contact opnemen met het Bedrijfsmaatschappelijk werk. Samen met een bedrijfsmaatschappelijk werker breng je jouw persoonlijke situatie in kaart. Hij kan je informeren, adviseren, begeleiden en eventueel doorverwijzen naar een meer specialistische instantie.

Daarnaast adviseert een bedrijfsmaatschappelijk werker leidinggevenden met vragen over de uitvoering van hun personele zorgtaak en meer themagericht op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Beroepscode

Een bedrijfsmaatschappelijk werker gaat vertrouwelijk om met contacten en gegevens. Deze adviseur hanteert de beroepscode van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk.

Contact

Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers werken voor alle rijksorganisaties op hun locatie. Kijk op de site van jouw organisatie wie jouw BMW’er is. Als dit niet mogelijk is of als deze niet te vinden is, bel dan naar het secretariaat van Bedrijfszorg: 070 700 05 30.