Online dienstverlening

Online dienstverlening bedrijfsmaatschappelijk werk betekent dat een bedrijfsmaatschappelijk werker van Bedrijfszorg je helpt via online contact.

Combinatie online contact en persoonlijke gesprekken

Maar een combinatie van online contact en persoonlijke gesprekken is ook mogelijk. Het is afhankelijk van je vraag welke vorm en aanpak het beste past. Dit bepaal je samen met de bedrijfsmaatschappelijk werker.

> Lees meer over de dienstverlening van Bedrijfszorg op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk.

Online contactformulier

Vul het contactformulier volledig in, want er zijn verplichte velden (*).

Uw aanvraag

Ik stel mijn vraag als: *

Door het antwoord op deze vraag weet de bedrijfsmaatschappelijk werker door wie de aanvraag is ingevuld.

Ik ben op zoek naar: *

Door het antwoord op deze vraag weet de bedrijfsmaatschappelijk werker welke vervolgactie er moet worden ondernomen.

Uw contactgegevens

Vul uw voornaam in. Dit om u, in correspondentie, met uw volledige naam te kunnen aanschrijven. Ook zou uw voornaam u kunnen onderscheiden van anderen met dezelfde achternaam.

Vul de tussenvoegsels van uw achternaam in, zodat wij over uw juiste en volledige achternaam beschikken.

Vul uw achternaam in.

Om in te kunnen schatten aan welke bedrijfsmaatschappelijk werker wij de aanvraag kunnen voorleggen is de naam van het ministerie/ de dienst van belang.

Om in te kunnen schatten aan welke bedrijfsmaatschappelijk werker wij de aanvraag kunnen voorleggen is de naam van het organisatieonderdeel/ de afdeling van belang.

De standplaats kan van invloed zijn op de bepaling aan welke bedrijfsmaatschappelijk werker wij de aanvraag kunnen voorleggen.

Bij spoedaangelegenheden is het noodzakelijk dat wij u telefonisch kunnen bereiken.

Bij spoedaangelegenheden is het noodzakelijk dat wij u via de e-mail kunnen bereiken.

Overige informatie

Hier graag aanvullende informatie, die voor de aanvraag van belang kan zijn, invullen.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens om de online aanvraag bedrijfsmaatschappelijk werk in behandeling te kunnen nemen en/ of om de gegevens in ons registratiesysteem op te nemen. Ons registratiesysteem bevindt zich in een met een wachtwoord beveiligde omgeving en is daarnaast alleen toegankelijk voor de betreffende bedrijfsmaatschappelijk werker. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Medewerker is de aanvrager: “Wij vragen deze gegevens om te weten tot wie wij ons in het voortraject kunnen wenden voor het bedrijfsmaatschappelijk werk.” Leidinggevende is de aanvrager: “Wij vragen deze gegevens om te weten tot wie wij ons in het voortraject kunnen wenden voor het bedrijfsmaatschappelijk werk.” Grondslag voor het vragen van deze gegevens is dat bedrijfsmaatschappelijk werk geschiedt op basis van beleid.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Bij zowel de medewerker als de leidinggevende als aanvrager: “De door u in het formulier ingevulde gegevens worden naar een, in het systeem opgenomen, vast e-mailadres gestuurd. Bij binnenkomst van de aanvraag wordt het formulier doorgestuurd naar het secretariaat van Bedrijfszorg. Op basis van de verschafte informatie wordt dit doorgestuurd aan de bedrijfsmaatschappelijk werker die de aanvraag in behandeling gaat nemen. Deze bedrijfsmaatschappelijk werker zal de verstrekte gegevens overnemen in onze met een wachtwoord beveiligd registratiesysteem. Dit systeem is alleen toegankelijk voor deze bedrijfsmaatschappelijk werker. Nadat de gegevens zijn overgenomen, zal de mail permanent worden verwijderd.”

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Bij zowel de medewerker als de leidinggevende als aanvrager: “Zodra wij de gegevens uit het formulier in ons registratiesysteem overgenomen, wordt het formulier permanent verwijderd. Het registratiesysteem is alleen toegankelijk voor de bedrijfsmaatschappelijk werker. Zes weken na het afsluiten van de hulpvraag wordt het dossier gearchiveerd. Vervolgens wordt het na 2 jaar vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *