Voor leidinggevenden

Waarom bedrijfsmaatschappelijk werk?

Er zijn situaties waarin medewerkers minder functioneren; hun duurzame inzetbaarheid kan beïnvloed worden door levensgebeurtenissen of organisatieontwikkelingen. Als leidinggevende kan je ondersteuning en advies vragen aan een bedrijfsmaatschappelijk werker hoe hiermee om te gaan.

Bedrijfsmaatschappelijk werk biedt het volgende:

 • Samen inventariseren en ordenen van de situatie en adviseren/coachen in hoe zaken te beïnvloeden of welke keuze te maken.
 • Voorlichting en groepsbegeleiding voor teams/organisaties in het kader van stresspreventie, bevorderen samenwerking en bevorderen werkplezier
 • Bemiddeling bij spanningen op de werkvloer.
 • Ondersteuning en begeleiding n.a.v. schokkende gebeurtenissen op het werk.
 • Bedrijfsmaatschappelijk Covid-19-loket. Dit loket is ingericht om psychosociale problemen vanwege de coronacrisis te bespreken. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers staan je tijdens kantooruren graag te woord en ondersteunen met advies.
 • De 24-uurs crisisdienst betreft crisisopvang en consultatie voor iedereen die tijdens het werk is betrokken bij een ernstig incident. Deze dienstverlening is voor klanten die bedrijfsmaatschappelijk werk afnemen van Bedrijfszorg. Het telefoonnummer van de crisisdienst is 24 uur per dag bereikbaar en staat open voor leidinggevenden of de coördinator crisisopvang van uw organisatie.
  Zie voor meer informatie: Bedrijfsmaatschappelijk Werk - 24 uurs crisisopvang

Bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn professionals op het gebied van psychosociale begeleiding en coaching. Wij bieden onze dienstverlening aan persoonlijk op locatie, telefonisch en via videobellen.

Veelgestelde vragen aan bedrijfsmaatschappelijk werk

Werk gerelateerde vragen:

 • Ik wil preventief het werkplezier met mijn team bespreken
 • De beleving van werkdruk in mijn organisatie is hoog
 • Door organisatieveranderingen is er spanning
 • Er is sprake van pestgedrag op mijn afdeling
 • Ik heb een overbelaste medewerker
 • Ik heb zelf moeite met het gedrag van een medewerker die verzuimt.

Privé gerelateerde problemen:

 • Ik heb een medewerker met problemen in de gezinssituatie/relatie
 • Ik heb een medewerker die te maken heeft met verlies en rouw
 • Ik heb een medewerker met mantelzorgtaken

Advies op organisatieniveau

De bedrijfsmaatschappelijk werkers (BMW-ers) spreken met medewerkers die ondersteuning en advies vragen. Zo kunnen zij in een vroeg stadium zaken op basis van geanonimiseerde gegevens signaleren en proactief en preventief adviseren op organisatieniveau.

Privacy / geheimhouding

Een bedrijfsmaatschappelijk werker heeft zich te houden aan regels over geheimhouding en werkt volgens de beroepscode voor Sociaal Werkers.(*)
Melding van het contact tussen BMW en een medewerker aan leidinggevenden gebeurt nadat de inhoud met de medewerker is afgestemd en in principe na twee gesprekken.

Hoe is bedrijfsmaatschappelijk werk in te schakelen?

 • Door rechtstreeks contact te zoeken met de BMW-er, die werkzaam is voor je organisatieonderdeel. Deze informatie staat vaak op intranet onder bedrijfsmaatschappelijk werk.
 • Of neem contact op met UBR-Bedrijfszorg 070-7000530.
 • De 24-uurs crisisdienst is te bereiken via 0800-322 69 24.
 • Bedrijfsmaatschappelijk Covid-19-loket.  Bereikbaar via 088-3713710.
  Neem eens een kijkje in de digitale toolkit mentaal fit en gezond werken.

Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers werken voor alle Rijksorganisaties op hun locatie.

*Zie voor wat betreft de privacy (AVG) artikel 8 t/m 10, resp. artikel 21 t/m 23.