Ergonomisch advies over je werkplek

De ergonomen van UBR Bedrijfszorg hebben alle expertise om je te adviseren over het optimaal inrichten en instellen van jouw werkplek. Heb je klachten of wil je preventief weten hoe je optimaal jouw werkplek instelt? Vraag dan (hieronder) een werkplekonderzoek bij Bedrijfszorg aan.

Heb je een vraag over fysieke belasting, indeling van de werkplek of gaat je afdeling verbouwen dan kan je ook gebruik maken van de expertise van de UBR Bedrijfszorg ergonomen. Vul dan in ‘overige ergonomische vragen’ en leg ons jouw ergonomisch vraagstuk voor.

Veranderingen door COVID-19

Sinds maart 2020 is het, door maatregelen omtrent COVID-19, voor de ergonomen niet zomaar mogelijk om op locatie te komen. Daarom is er de mogelijkheid om telefonische thuiswerkplek onderzoeken aan te vragen. Bij hoge uitzondering kunnen de andere ergonomische diensten ook plaatsvinden als er een medische noodzaak voor is.

Doel werkplekonderzoek

Doel van het onderzoek is een advies uit te brengen over het optimaliseren van alle werkaspecten: werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek, werkwijze en werk/privé-balans.

Alle soorten werkplekken

De ergonoom van Bedrijfszorg adviseert over alle soorten werkplekken. Dus niet alleen over beeldschermwerkplekken, maar ook over balies, callcenters, laboratoria, industriële werkplaatsen en bijzondere werkomgevingen. Ook voor gebruikers van een dienstauto voert Bedrijfszorg een werkplekonderzoek dienstauto uit.

Wat kan je zelf doen voor een goede werkplek?

Als je op een nieuwe werkplek aankomt of je hebt beginnende klachten en niet weet hoe je de werkplek moet instellen kan je gebruik maken van de door ergonomen ontwikkelde toolkit. Hierin wordt je stapsgewijs uitgelegd wat er nodig is om je werkplek optimaal in te stellen.

Werkplekadvies

Op basis van het onderzoek én een gesprek brengt de ergonoom eventuele knelpunten in kaart en doet aanbevelingen om deze op te lossen. Jij en je leidinggevende ontvangen binnen 5 werkdagen een adviesrapport. Hierin staan adviezen voor jou en eventueel ook voor jouw leidinggevende. Samen gaan jullie aan de slag om op basis van de adviezen een invulling voor de juiste oplossingen te bewerkstelligen. Het bestellen of eventueel vervangen van ondersteunende middelen is de verantwoordelijkheid van de leidinggevende.

Aanvraag andere vraag

Zoals in de inleiding aangegeven kunnen ergonomen je ook helpen met het oplossen van andere complexere ergonomische vraagstukken. Dit kunnen vragen zijn over fysieke belasting, maar ook meedenken bij verbouwing. Je kan deze vraag opsturen naar de postbus medische ergonomie via het kopje ‘andere vraag’ bij het formulier hieronder.

Zorg ervoor dat:

  • Jouw leidinggevende akkoord is met de aanvraag.
  • Je op het vraagteken klikt voor meer informatie over het in te vullen veld
  • Je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*)

Je neemt een dienst af waaraan kosten verbonden zijn, daarom is er toestemming van jouw leidinggevende nodig. Voor meer informatie kun je de PDC raadplegen. Naast toestemming van de leidinggevende is het verstandig om het inkoop-/ ordernummer voor handen te hebben. Zonder dit nummer kan je aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Verschillende Werkplekonderzoeken en overige ergonomische adviezen

Je aanvraag

Reden aanvraag *

Klachten: het gaat hier om situaties waarbij de preventieve adviezen zijn opgevolgd, maar de medewerker nog steeds klachten ervaart.
Beperkingen: het gaat hier om situaties waarbij er structurele beperkingen worden ervaren waardoor de standaard werkplekken uit het assortiment niet passen voor de medewerker, bijvoorbeeld uitzonderlijke lichaamslengte.

Soort werkplekonderzoek *

Door aan te geven om welk soort werkplekonderzoek (Dienstauto, Kantoor, Thuis, Zowel kantoor als thuis, Telefonisch of om Overige ergonomische vragen) het gaat, kan worden ingeschat of het gevraagde onderzoek onder de huidige Covid-richtlijnen uitgevoerd mag worden. Als het onderzoek uitgevoerd mag worden, dan kan worden bepaald welke ergonoom het onderzoek doet en hoeveel tijd deze daarvoor nodig heeft.

Heb je de instructies voor het goed inrichten van jouw werkplek gevolgd? *

* Als het antwoord op deze vraag nee is, raadpleeg dan eerst het instructiemateriaal op de website van UBR Bedrijfszorg (https://www.ubrijk.nl/service/bedrijfszorg/zelf-aan-de-slag), of overleg met de preventiemedewerker binnen je organisatie (tenzij je acute medische klachten hebt). Heb je de instructies gevolgd en leiden deze binnen twee weken niet tot verbetering, dan kan je alsnog een werkplekonderzoek aanvragen.

Je hebt hierboven bij ‘Soort werkplekonderzoek’ gekozen voor ‘Dienstauto’. Bij een aanvraag voor een werkplekonderzoek dienstauto, moet er een advies of (door)verwijzing, afgegeven door de bedrijfsarts, geüpload worden! Upload hier alleen de (door)verwijzing van de bedrijfsarts en geen medisch vertrouwelijke informatie over jezelf!

Je hebt hierboven bij ‘Soort werkplekonderzoek’ gekozen voor ‘Overige ergonomische vragen’. Beschrijf daarom hier je ergonomische vraag en wat je van de ergonoom verwacht. Dan ontvang je, op basis van je beschrijving, van de ergonoom antwoord en eventueel een offerte.

Naam aanvrager

Vul je voornaam in. Dit om je, in correspondentie, met je volledige naam te kunnen aanschrijven. Ook zou je voornaam je kunnen onderscheiden van andere medewerkers met dezelfde achternaam

Vul je voorvoegsels en achternaam voluit in. Dus niet v.d., maar van de, van der of van den.

Adresgegevens werk-/privéadres

Voor de ergonoom is het van belang om te weten op welk adres het werkplekonderzoek gedaan moet worden.

De straatnaam + huisnummer + (eventueel toevoeging) van het privéadres alleen invullen:
• Als het een werkplekonderzoek op de thuiswerkplek betreft
• Als het een werkplekonderzoek van de dienstauto, dat bij een autodealer in de buurt van je privéadres gedaan moet worden, betreft
• In alle andere gevallen hier de straatnaam en het huisnummer van het werkadres invullen!

De postcode + woonplaats van het privéadres alleen invullen:
• Als het een werkplekonderzoek op de thuiswerkplek betreft
• Als het een werkplekonderzoek van de dienstauto, dat bij een autodealer in de buurt van je privéadres gedaan moet worden, betreft
• In alle andere gevallen hier de postcode en de woonplaats van het werkadres invullen!

Voor de ergonoom is het van belang om, bij eventuele afspraak/calamiteiten, te weten op welk telefoonnummer je te bereiken bent.

Voor de ergonoom is het van belang om, bij eventuele calamiteiten en toezenden van een document, te weten op welk e-mailadres je te bereiken bent.

Gegevens organisatie

Kies bij welke organisatie je werkt. Als jouw organisatie niet wordt genoemd, stuur dan een mail aan postbusmedischeergonomie@rijksoverheid.nl of gebruik het contactformulier op de UBR-site, en kies bij Service* voor Bedrijfszorg.

Werk je bij een willekeurig onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (dus ook RWS, KNMI, ILT, ……, ……) dan kan je via het eigen intranet van je organisatie een werkplekonderzoek aanvragen!

Kies hier de directie/afdeling waar je werkzaam bent. Dit is van belang bij de afhandeling van de facturatie.

Kies hier de directie/afdeling waar je werkzaam bent. Dit is van belang bij de afhandeling van de facturatie.

Kies hier de directie/afdeling waar je werkzaam bent. Dit is van belang bij de afhandeling van de facturatie.

Kies hier de directie/afdeling waar je werkzaam bent. Dit is van belang bij de afhandeling van de facturatie.

Kies hier de directie/afdeling waar je werkzaam bent. Dit is van belang bij de afhandeling van de facturatie.

Kies hier de directie/afdeling waar je werkzaam bent. Dit is van belang bij de afhandeling van de facturatie.

Kies hier de directie/afdeling waar je werkzaam bent. Dit is van belang bij de afhandeling van de facturatie.

Kies hier de directie/afdeling waar je werkzaam bent. Dit is van belang bij de afhandeling van de facturatie.

Gegevens leidinggevende

Om je aanvraag voor een werkplekonderzoek in behandeling te kunnen nemen, moeten wij over de naam van je leidinggevende beschikken. Alle voorletters van de leidinggevende zijn noodzakelijk om deze eventueel te kunnen onderscheiden van andere leidinggevenden met dezelfde achternaam.

Vul hier het zakelijke (vaste of mobiele) telefoonnummer van je leidinggevende in. Zodat de ergonoom bij eventuele acute calamiteiten of vragen contact kan opnemen.

Vul hier het zakelijke e-mailadres van je leidinggevende in. Zodat de ergonoom, indien gewenst contact kan opnemen, een (aanvullende) vraag kan stellen of kan terugkoppelen bij een eventuele ‘No-show’.

Mijn leidinggevende gaat akkoord met de aanvraag! *

* Door ‘Ja’ aan te kruisen verklaar je als aanvrager dat je leidinggevende akkoord is met de aanmelding voor een werkplekonderzoek en de betaling van de daaraan verbonden kosten zoals vermeld in de PDC.

I.v.m. de tijdige afhandeling van je werkplekonderzoek, wordt hier door het systeem automatisch de datum van vandaag ingevuld.

Facturatie- en overige gegevens

Omdat er, nadat het werkplekonderzoek is afgerond, een factuur verzonden moet worden is het noodzakelijk te controleren of de eerder gekozen of ingevulde organisatie correct is!

Omdat er, nadat het werkplekonderzoek is afgerond, een factuur verzonden moet worden is het noodzakelijk te controleren of de eerder gekozen of ingevulde directie of afdeling correct is!

Geef aan ter attentie van wie de factuur kan worden gezonden.

Vul hier de eventuele postbus of, als je organisatie daar niet over beschikt, straat + huisnummer, in.

Inkoop- / Ordernummer

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

“Wij gebruiken je gegevens en die van je leidinggevende om: • je aanvraag werkplekonderzoek in behandeling te kunnen nemen; • de documenten/rapportage met de uitkomst van het onderzoek met jou en je leidinggevende te kunnen delen; • de gegevens in onze administratie op te nemen. Onze administratie bevindt zich in een met een wachtwoord beveiligde omgeving en is daarnaast alleen toegankelijk voor de medewerker van de Backoffice en de daartoe gerechtigde ergonoom die het onderzoek verricht. De door u beschikbaar gestelde gegevens worden niet met derden gedeeld.”

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

“Wij vragen deze gegevens omdat het doen van een werkplekonderzoek, voortvloeit uit een overeenkomst met je werkgever. De gevraagde gegevens gebruiken wij uitsluitend om het onderzoek van je werkplek goed voor te bereiden en ook om het uit te kunnen voeren.”

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

“De door jou in het formulier ingevulde gegevens worden naar een, in het systeem opgenomen, vast e-mailadres van de backoffice gestuurd. Bij binnenkomst van de aanvraag in de inbox van dit e-mailadres zal een medewerker van deze Backoffice de mail openen en de verstrekte gegevens overnemen in onze met een wachtwoord beveiligde administratie. Deze administratie is alleen toegankelijk voor de medewerker van de Backoffice en de daartoe gerechtigde ergonoom die het onderzoek verricht. Nadat de gegevens in de administratie zijn overgenomen en het werkplekonderzoek is gepland, zal de mail na een half permanent worden verwijderd.”

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

“Zodra wij de gegevens uit het formulier in de met een wachtwoord beveiligde administratie hebben overgenomen, worden deze na een half jaar permanent verwijderd. De administratie is alleen toegankelijk voor de medewerker Backoffice en de daartoe gerechtigde ergonoom die het onderzoek verricht. De gegevens in de administratie worden maximaal een jaar bewaard.” Het ergonomisch rapport wordt, als resultaat van het onderzoek, wel langer bewaard in het medisch dossier van een applicatie die alleen toegankelijk is voor de bedrijfsarts, zodat de bedrijfsarts bij vervolgafspraken hier eventueel op kan terugvallen.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *