Loonschade verhalen bij derde partijen (regres)

Als een medewerker uitvalt door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is kunnen loonschade, re-integratiekosten en kosten van eigenrisicodragerschap WGA worden verhaald. Maar ook als de medewerker ziek is vanwege agressie of geweld, een medische fout of letsel heeft dat is veroorzaakt door een dier. Het verhaal van de kosten is ook mogelijk als de gebeurtenis in priv├ętijd heeft plaatsgevonden.

Regres

Het verhalen van schade en kosten op de veroorzaker gebeurt meestal via de verzekeraar van de veroorzaker. Het verhalen van deze kosten noemen we regresrecht. Ook het Rijk kan deze kosten verhalen. Leidinggevenden moeten daarvoor alleen een melding doen bij BSA Schaderegeling BV. Alle ministeries zijn verplicht om bij BSA een melding te doen, met uitzondering van het ministerie van Defensie.

BSA biedt medewerkers kosteloos juridische bijstand voor het verhalen van persoonlijke schade.

Agressie en geweld

Agressie en geweld tegen medewerkers is onacceptabel. Schakel bij verzuim door agressie en geweld altijd BSA in. Zij kunnen regresrecht uitoefenen.

Meer informatie

Voor meer informatie lees je de factsheet over regres, de werkwijze van BSA, het contract en hoe een zaak kan worden aangemeld.

Neem bij vragen, feedback of klachten over (de uitvoering van) het contract dat tussen de Staat en BSA BV is gesloten contact op met contractmanager Susanne van Dijk van UBR|HIS. Haar contactgegevens staan in de Rijksadressengids op Rijksportaal.