Re-integratie-advies

De re-integratieadviseurs van Bedrijfszorg leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van verzuim en het vergroten van inzetbaarheid van personeel in rijksorganisaties.

Re-integratieadviseurs

Re-integratieadviseurs kennen de wetgeving en de actoren in het ziekteverzuimproces op hun duimpje. Dit is essentieel om een goed advies te geven aan de HR-professional en het management over re-integratie. De deskundigheid en ervaring van de re-integratieadviseurs zorgt ervoor dat leidinggevenden hun rol als casemanager optimaal vervullen.

Om invulling aan de herplaatsingsinspanning te geven als ziekte leidt tot ontslag, werken de re-integratieadviseurs in het Startpunt Herplaatsing samen met de adviseurs van UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht en UBR|Loonbaan- en Talentontwikkeling. 

Voorbeelden klantvragen

 • Met welke vragen kan ik bijvoorbeeld bij de re-integratieadviseur van Bedrijfszorg terecht?
 • Hoe bouw ik een goed re-integratiedossier op met het oog op de Wet verbetering poortwachter?
 • Welke interventies kan ik inzetten?
 • Wat is er nodig bij een WIA-aanvraag?
 • Wanneer kan ik een deskundigenoordeel aanvragen?
 • Wat is 're-integratie 2e spoor'?
 • Wanneer zet ik een arbeidsdeskundige in?
 • Wat moet ik doen nadat ik de WIA-beschikking van het UWV heb ontvangen?
 • Wat kan ik doen als disfunctioneren en ziek zijn door elkaar lopen?

Resultaat

 • Welke resultaten behaalt een re-integratieadviseur van Bedrijfszorg?
 • Geslaagde re-integratie en bevordering van de inzetbaarheid
 • Vermindering van de kosten van loondoorbetaling
 • Minder loonsancties van het UWV
 • Minder instroom in de WIA
 • Opbrengsten uit subsidies, Ziektewet of andere voorzieningen

Brochure 'Wat te doen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid'

Download de brochure ‘Wat te doen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid’. Hierin vindt je actuele informatie over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Contact met re-integratieadviseur

De HR-professional van jouw organisatie weet wie de re-integratieadviseur is voor jouw organisatie. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons Klantcontactcentrum: telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 - 17:00 uur op telefoonnummer 070 – 700 05 23. Of via de email contactubrpersoneel@rijksoverheid.nl.