Arbeid en Organisatie advies

Gemotiveerd werken in een gezonde organisatie. Met medewerkers die duurzaam Inzetbaar zijn. Soms kan je daar als organisatie hulp bij gebruiken.

De arbeids- en organisatieadviseurs van Bedrijfszorg pakken samen met organisaties en leidinggevenden diverse onderwerpen op die van belang zijn voor de inzetbaarheid van medewerkers, zoals:

  • Goed werkgeverschap en goed werknemerschap
  • Gezond en veilig werken (Risico-inventarisatie & evaluatie)
  • Duurzame inzetbaarheid & Vitaliteit
  • Werkbeleving (werkklimaat en werkplezier)
  • Preventie, verzuim en re-integratie