Advies Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Werkdruk, agressie, geweld, pesten, intimidatie of discriminatie. Allemaal voorbeelden van situaties die psychosociale arbeidsbelasting (PSA) kunnen veroorzaken. Ook een verstoorde balans tussen werk en privé, bijvoorbeeld door mantelzorg of rouwverwerking, kan een reden zijn voor PSA.

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim heeft vandaag de dag te maken met PSA. Daarom is het als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet. Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor de aanpak en moeten een PSA beleid hebben. Het is belangrijk om een en ander op papier te zetten. Niet alleen vanwege de wettelijke verplichtingen), maar ook om duidelijkheid te scheppen voor medewerkers.

Weten werknemers bijvoorbeeld bij wie ze ongewenst gedrag moeten melden als hun leidinggevende niet aanwezig is?

PSA beleid

De adviseurs van Bedrijfszorg adviseren bij het goed vormgeven van een PSA beleid en  helpen bij de ondersteuning en begeleiding van medewerkers die te maken hebben met psychosociale problematiek. Bijvoorbeeld over situaties die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers negatief beïnvloeden. Denk aan spanningen in de arbeidsrelaties, werkstress, organisatieveranderingen, alcoholmisbruik, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie.