Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Bedrijfszorg adviseert over de opzet en uitvoering van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Onze adviseurs begeleiden bij een RI&E en voeren deze op efficiënte wijze uit.

Doel

Na het uitvoeren van een RI&E heb je een goed overzicht van de risico’s, aanbevelingen en de verbeterpunten in de arbeidsomstandigheden.

Resultaat

Naar aanleiding van de uitkomsten van een RI&E maakt onze adviseur samen met jou een plan van aanpak en geeft advies over de stappen die je moet nemen om het management en de medezeggenschap te informeren.

Instemming medezeggenschap

De medezeggenschap heeft op 2 momenten instemmingsplicht bij de RI&E:

  1. bij de wijze van uitvoering en
  2. bij het plan van aanpak (WOR art. 27 1d).

Onderzoeksthema's RI&E

De basis voor het uitvoeren van een RI&E staat in artikel 5 Arbowet. We onderzoeken bepaalde thema’s en leggen ze vast. Dit zijn onder andere:

  • arbobeleid;
  • algemene arbeidsgevaren;
  • arbeidsomgeving;
  • psychosociale arbeidsbelasting;
  • fysieke arbeidsbelasting.

De doorlooptijd is afhankelijk van de wijze van uitvoering en de omvang van een RI&E. Bedrijfszorg voert ook deelinventarisaties uit.

RI&E toetsen

Als het wenselijk is laat de adviseur van Bedrijfszorg de RI&E toetsen. Dit doet een kerndeskundige zoals genoemd in de Arbowet. Denk aan een bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeid- en organisatiedeskundige of een arbeidshygiënist.

Contact

Voor vragen neem je contact op met ons Klantcontactcentrum: telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur op telefoonnummer 070 – 700 05 23. Of via de email contactubrpersoneel@rijksoverheid.nl.