Vertrouwenspersoon

Rijksorganisaties kunnen bij Bedrijfszorg vertrouwenspersonen inzetten. Het netwerk Vertrouwenspersonen zorgt voor verdere professionalisering van de vertrouwenspersonen bij het Rijk.

Inzetten externe vertrouwenspersonen

Soms is een externe vertrouwenspersoon meer gewenst dan een interne. Ook de externe vertrouwenspersoon is speciaal opgeleid voor deze rol en heeft ruime ervaring. 

Netwerk vertrouwenspersonen

Het netwerk Vertrouwenspersonen faciliteert vertrouwenspersonen die werken bij de Rijksoverheid. Het doel van dit netwerk is om de rol van de vertrouwenspersonen te professionaliseren.