Vaccinaties

Bedrijfszorg begeleidt de aanvraag van (groeps)vaccinaties voor medewerkers van de onderstaande organisaties. Zorg van de Zaak voert deze dienstverlening uit namens Bedrijfszorg.

Meer informatie over Hepatitis B

Hepatitis B is een leverontsteking die veroorzaakt wordt door een virus. Bij enkele organisaties is deze vaccinatie verplicht. Ga naar rivm.nl voor meer informatie. De Hepatitis B vaccinatie bestaat uit 3 vaccinaties en een afsluitend bloedonderzoek. Eén maand na de eerste vaccinatie volgt de tweede vaccinatie. Vijf maanden later de derde en laatste vaccinatie. Eén maand na de derde vaccinatie wordt een bloedonderzoek (titerbepaling) uitgevoerd om te bepalen of er voldoende antistoffen zijn opgebouwd. Als dat zo is heb je een levenslange bescherming tegen Hepatitis B.

Aangesloten organisaties

 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Financiën (kerndepartement)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële Informatiedienst
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kerndepartement, IGJ en RVS)

Aaanvraagtermijn

Vaccinaties vraag je tenminste 15 werkdagen voor de uitvoeringsdatum aan.

Aanvraagformulieren

Voor een goede afhandeling van de aanvraag is het belangrijk dat je het formulier volledig en juist invult.

Aanvraagformulier Vaccinaties
Contactformulier voor het aanvragen van vaccinaties voor groepen ( >10 personen).

Contact

Voor vragen over het aanvraagformulier kun je contact opnemen met de backoffice Bedrijfszorg via keuringen.vaccinaties@rijksoverheid.nl of via 070-7000530.

Voor vragen over de planning van de vaccinatie(s), verzetten of annuleren van afspraken, neem je contact op met Zorg van de Zaak via ecop@zorgvandezaak.nl of het telefoonnummer 088-2778880.

Inplannen afspraak

Voor het inplannen van een afspraak neemt Zorg van de Zaak contact op met de te vaccineren medewerker.

Bij groepsvaccinaties (voor meer dan 10 medewerkers die tegelijk voor hetzelfde vaccin gevaccineerd moeten worden) neemt Zorg van de Zaak contact op met de aanvrager voor het inplannen van een datum.

Afzeggen of verzetten afspraak

Een ingeplande afspraak afzeggen of verzetten doe je zo spoedig mogelijk en na afstemming met de leidinggevende. Tot uiterlijk  24 uur van tevoren, op een werkdag (weekend telt dus niet mee!) is dat kosteloos.
Bij het niet verschijnen (no show), te laat afzeggen of verzetten van een afspraak worden de kosten in rekening gebracht. In geval van een no show wordt de leidinggevende van de medewerker hiervan op de hoogte gebracht.

Afzeggen of verzetten:

Locatie

De uitvoering van vaccinaties van individuele medewerkers vinden plaats op locaties van Zorg van de Zaak.
Bij meer dan 10 vaccinaties is het mogelijk om de vaccinaties op jouw locatie uit te voeren. Hieraan zijn extra kosten verbonden. De reiskosten heen en retour bij groepsvaccinatie op eigen locatie voor arts en assistent bedragen € 302,50 (inclusief btw) per keer.

Klachten

Eventuele klachten over de dienstverlening van Zorg van de Zaak, kun je mailen naar: klachten@zorgvandezaak.nl.

Vermeld in de mail, naast de aard van de klacht, ook altijd je voorletters, eventuele tussenvoegsels, achternaam, woonadres, privé en/of zakelijk telefoonnummer, privé en/of zakelijk e-mailadres, het ministerie en dienstonderdeel waar je werkt en de naam van de arts die je gevaccineerd heeft.

De klachtenregeling van Zorg van de Zaak is te vinden op: klachtenregeling Zorg van de Zaak.

Tarieven

In de brochure 'Tarieven 2022' vindt je de voor 2022 geldende tarieven voor onder andere vaccinaties.

Op deze producten hanteert UBR Bedrijfszorg een opslag van 7,5%. Met deze opslag dekt UBR Bedrijfszorg de kosten voor o.a. het uitvoeren van de aanbesteding, het bemensen van de backoffice bij UBR Bedrijfszorg, contractmanagement. Je ontvangt éénmaal per kwartaal een factuur van UBR Bedrijfszorg voor de van Zorg van de Zaak afgenomen dienstverlening. Op deze factuur wordt de opslag van 7,5% van UBR Bedrijfszorg zichtbaar vermeld: deze wordt dus niet verwerkt in de tarieven per product.