Rijk lanceert website om incidenten rond agressie te melden

De applicatie Agressie Registratie Overheid (ARO) is online. Met deze applicatie kunnen medewerkers die te maken krijgen met agressie op de werkvloer, hier eenvoudig melding van maken. Via de site kunnen gegevens van het slachtoffer, de dader en informatie over de agressie en afhandeling worden opgenomen. Medewerkers kunnen ook via een smartphone een melding doen, de app is ook bereikbaar via de telefoon. De totstandkoming van de applicatie is een samenwerking tussen P-Direkt en UBR.

Wat doet P-Direkt en wat doet UBR?

Het app-team van P-Direkt heeft de ARO-applicatie gebouwd en neemt de applicatie ook in beheer. Daarnaast is P-Direkt gesprekspartner voor UBR Personeel op het moment dat er doorontwikkelwensen of incidenten zijn. UBR Personeel is eigenaar van de applicatie en verzorgt de informatievoorziening over de applicatie, het incidentmanagement en het functioneel beheer. Bij vragen over (het gebruik van) de applicatie kun je contact opnemen met je leidinggevende. Hij/zij verwijst je door naar de contactpersoon van je eigen ministerie. Eventuele incidenten met betrekking tot de applicatie, worden door de contactpersoon van het ministerie doorgegeven aan de helpdesk ARO bij UBR Personeel. Zij beoordelen dit en geven dit indien nodig door aan de vaste contactpersoon bij P-Direkt.

Tool voldoet aan laatste eisen

De tool vervangt een eerdere externe applicatie die niet meer aan eisen op het gebied van gebruikersvriendelijkheid en techniek voldeed. De nieuwe applicatie voldoet aan alle eisen: de tool is goed te benaderen voor medewerkers en voldoet aan de laatste eisen op het gebied van informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens.