Specialisten in relaties

‘Ruimte voor verbetering is er altijd en elke dag. Of het nu gaat om werkdruk, ongewenst gedrag of over vitaliteit. Wij kijken naar relaties tussen mensen, werk en organisaties en geven adviezen hoe die relaties kunnen veranderen en verbeteren. Dat klinkt abstract, maar het kan op heel veel manieren.’ Manon Lodeweges is Arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-er) bij Bedrijfszorg van UBR. Ze vertelt over haar werk.

Wat doet een A&O-er?

Manon vertelt: ’De ene A&O-er kijkt meer vanuit het perspectief van de mens, de ander vanuit het werk en een derde neemt de organisatie als invalshoek. Als in een organisatie bijvoorbeeld veel werkdruk of ongewenst gedrag voorkomt, adviseren we hoe je dat in kaart kan brengen. En we denken mee over hoe je dat bespreekt in je organisatie en met welke maatregelen je het kunt voorkomen of beperken. We geven advies over de rollen die leidinggevenden en medewerkers hebben als het gaat om duurzame inzetbaarheid en hoe ze daarover met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ook helpen we hoe je arbobeleid cyclisch maakt, zodat je continu en meer preventief aan verbeteringen kunt werken met behulp van bijvoorbeeld medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en preventief medisch onderzoek (PMO).’

Manon Lodeweges

Gesloten werelden

‘Ik werk namens UBR Bedrijfszorg voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een grote organisatie met bijna 17.000 medewerkers, die verspreid over bijna 50 locaties in het land werken. Het meeste contact heb ik met het hoofdkantoor, maar om goed te kunnen adviseren moet je ook de haarvaten van de organisatie weten te bereiken. Dat doe ik aan de ene kant met behulp van mijn collega’s ter plaatse (de bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en financieel hulpverleners), aan de andere kant door verbinding te maken met de preventiemedewerkers van de organisatie zelf. Ik ben altijd op zoek naar de lijntjes tussen al die organisatieonderdelen. En de mensen die daarbij horen. Gevangenissen zijn gesloten werelden, medewerkers zitten ook letterlijk tussen vier muren. Daarom is het niet makkelijk om van elkaar leren of de kunst af te kijken. Toch zie ik het als mijn uitdaging om daar verbindingen in aan te brengen. Bijvoorbeeld als ik in de ene gevangenis een mooi voorbeeld tegenkom, neem ik dat mee naar de volgende waar ik langs ga. Maar ook door preventiemedewerkers met elkaar in contact te brengen. Ik kan daarbij natuurlijk niet iedereen adviseren maar ik ga ervan uit dat alle beetjes helpen,’ vindt Manon.

Energie van medewerkers

Manon: ‘Als wij een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitvoeren dan help ik met de opzet door samen te onderzoeken wat men er mee wil bereiken. Zo’n onderzoek wordt uitgevoerd onder individuele medewerkers, maar we maken er ook een groepsrapportage van voor de organisatie. Dat doe ik samen met de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk medewerker en de financieel hulpverlener. We analyseren de uitslagen en formuleren aanbevelingen. Het is mooi als je daarbij de cijfermatige uitkomsten kunt verbinden aan wat collega’s op locatie waarnemen. Zo was er laatst een gevangenis waar heel positieve scores te zien waren op gezond eten, bewegen en sporten. Wat bleek? Een groepje jonge medewerkers daar, sommigen in opleiding tot sportcoach, is fanatiek met gezond leven bezig en daar trekken ze ook hun collega’s in mee. Ik vind het leuk als ik de organisatie kan adviseren: maak gebruik van die energie die er is onder de medewerkers, stimuleer en faciliteer dat en geef het een extra zetje.’