‘We moeten leren om meer empathie voor onszelf te hebben’

We werken al weer een tijdje bijna allemaal thuis of hybride vanwege corona. Dat kan best lastig zijn. Hoe gaan we daar mee om? En wat kunnen we eraan doen als het even niet zo lekker gaat? We spraken erover met Francien Resius, bedrijfsmaatschappelijk werker bij UBR| Bedrijfszorg.

Francien: ’We lijken er bijna aan te wennen; we leven al weer bijna twee jaar met de pandemie. Maar je ziet om je heen dat de coronamaatregelen ook veel impact kunnen hebben op ons welzijn. We weten minder goed hoe het echt met de ander gaat, omdat we elkaar in het dagelijkse leven op het werk niet kunnen ontmoeten. Het is lastig om goed op elkaar te letten en ook de dagelijkse dingen met elkaar te delen als het wat minder goed gaat. Neem dus vaker tijd om aan de ander te vragen hoe het gaat. Het is juist in deze tijd extra belangrijk dat we leren om wat meer empathie voor onszelf te hebben. Zorg goed voor jezelf en luister goed naar je wat je voelt, neem spanningsklachten serieus en maak ze bespreekbaar. En vraag hulp.’

Je spreekt veel mensen als bedrijfsmaatschappelijk werker. Wat valt je op?

‘Je ziet dat veel mensen nog steeds worstelen met het vinden van een goede balans. Veel mensen ervaren nu een hoge werkdruk. We hebben de neiging veel online video afspraken achter elkaar te plannen en ik zie veel bevlogen mensen die moeite hebben met nee zeggen. Omdat we elkaar minder zien is het lastiger om op tijd taken te delen met een collega of werkdruk aan te kaarten.
Daarom van groot belang om voldoende herstelmomenten te plannen, je vrije dagen op te nemen en veel te bewegen. Maak vaker een wandeling tijdens je werkdag.
Ik heb in de afgelopen maanden ook gezien dat het echt helpt om regelmatig met je team te bespreken hoe het gaat. Zet onderwerpen als “werkdruk”, “thuiswerken” en “hoe gaat het nu met iedereen?” vast op de agenda. We geven ook workshops om hier met elkaar over in gesprek te gaan en daarbij kijken we naar wat kan helpen. We moeten er alles aan doen met elkaar in gesprek blijven ook al zien we elkaar niet meer iedere dag’, vertelt Francien.

Francien Resius

En de vooruitzichten zijn op dit moment niet heel vrolijk. Hoor je veel dat mensen somber worden en wat doe je daar dan mee?

‘Het wisselt, het hangt af van omstandigheden en hoe de thuissituatie is, maar somberheid is een normale klacht die bij ons allemaal kan ontstaan. Het is juist nu belangrijk om alert te zijn op je gemoedsrust en psychische klachten. We reageren allemaal op onze eigen manier op spanning. Wees alert op je eigen stressklachten (fysiek of psychisch) en doe er iets mee. Neem je klachten altijd serieus. Het lucht op om kwetsbaarheden te delen. Praat met je collega, je manager en natuurlijk zijn wij er ook juist nu voor jou. Je ziet ook in ons werk dat we veel mensen kunnen helpen, door samen op een rij te zetten wat er gebeurt, wat iemand ervaart en wat kan helpen. Het is mooi om te zien dat mensen altijd veerkrachtiger zijn dan ze denken en dat het helpt om hulp te zoeken’, vertelt Francien.

Wat voor meldingen komen nu veel voor en wat voor adviezen of tips geven jullie?

Francien: ’Mensen komen bij ons met diverse hulpvragen. Het kan zijn dat het thuiswerken opbreekt of dat een thuissituatie, bijvoorbeeld vanwege mantelzorg, de zorg voor kinderen of verlies van een dierbare nu extra zwaar is. Het kan ook zijn dat werkdruk nu extra hoog is en dat mensen wellicht wat laat aan de bel trekken, juist omdat ze geïsoleerd zijn. Natuurlijk kijken we naar herstelbronnen, wat gaat wel goed in iemands leven en wat helpt iemand bij het herstel? Kan iemand goed ontspannen en zo niet wat heeft hij dan nodig? Wat doet iemand aan persoonlijke ontwikkeling? Samen met de medewerker zetten we op een rij wat er speelt en proberen we meer inzicht te krijgen in belemmerende factoren en wat iemand anders kan doen. Soms is externe hulp of een training zinvol en dan denken we mee welke hulp effectief en snel inzetbaar is. We kijken ook naar de werksituatie en wat daar speelt: doe je het werk dat bij je past en ervaar je werkplezier? We proberen altijd zo breed mogelijk te kijken wat iemand kan helpen. Weet: je staat er niet alleen voor, we doen het samen.’

Advies op organisatieniveau

Bedrijfsmaatschappelijk werkers adviseren, begeleiden en ondersteunen op individueel, team- en organisatieniveau. Als deskundigen in psychosociale arbeidsbelasting (zowel preventief als curatief) dragen we bij aan het bevorderen van de sociale gezondheid van medewerkers en organisaties. We hebben een onafhankelijke positie in de organisatie en inzicht in wat er binnen een systeem (een team of een afdeling) afspeelt. Hierbij signaleren we ontwikkelingen, kansen of een dreigend knelpunt en vertalen dit proactief naar organisatieadvies. Bedrijfsmaatschappelijk werkers denken mee met leidinggevenden en het management en dragen bij aan sociaal beleid in relatie tot de (bedrijfs-) maatschappelijke ontwikkelingen. Dit doen we door verbinding te maken met de andere deskundigen op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, zoals de bedrijfsarts en arbeids- en organisatiedeskundigen.

Bekijk de ge-update Toolkit Mentaal fit & gezond (hybride) werken

Het BMW loket is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 088 371 37 10.
Secretariaat Bedrijfszorg is te bereiken via 070 700 05 30