UBR| Bedrijfszorg nu praktijkopleidingsinstelling voor bedrijfsgeneeskunde

Er is een groot tekort aan bedrijfsartsen in Nederland en ook binnen de Rijksoverheid. Medewerkers van UBR| Bedrijfszorg hebben zich de afgelopen tijd hard ingespannen om meer bedrijfsartsen te kunnen opleiden. Dat gaat niet zomaar. Na een intensief traject van twee jaar is al het harde werken beloond en is Bedrijfszorg voor onbepaalde tijd erkend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RSG) als praktijkopleidingsinstelling voor artsen in opleiding tot bedrijfsarts.

Jeanne van der Graaf, manager Bedrijfszorg vertelt: ’Wij zijn super blij en trots dat we dit resultaat hebben bereikt. Het geeft veel energie om verder te bouwen aan een kwalitatief hoogwaardige en goed lopende praktijkopleidingsinstelling voor bedrijfsgeneeskunde. We zijn nu druk bezig met de werving van artsen. Artsen die uiteindelijk “arts in opleiding tot bedrijfsarts” (aios) zullen worden. Komende periode ligt de focus op het werven van onze leerlingen, “de aios”, en het in positie brengen van de “leraren” praktijkopleiders. Dit zijn bedrijfsartsen die tevens de opleiding tot praktijkopleider hebben gevolgd of bereid zijn deze te volgen en als erkend en geregistreerd zijn bij de (RGS).’

Ook bedrijfsartsen die belangstelling hebben om de opleiding tot praktijkopleider te volgen wil Bedrijfszorg in beeld brengen.

Jeanne van der Graaf

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

‘Het gezegde “It takes a village to raise a child” geldt ook voor het opleiden van bedrijfsartsen. Het vraagt van de hele organisatie en onze klanten een open mind en actieve participatie. We krijgen er een lerende organisatie voor terug, waarin ontwikkelen en opleiden breed wordt gestimuleerd en geënthousiasmeerd. Artsen in opleiding zullen als onderdeel van hun opleiding ook les of voorlichting geven aan collega’s over specifieke onderwerpen. Zij zullen actief participeren in multidisciplinaire samenwerking, onderzoek doen en nog veel meer. We zien deze stap dan ook als onderdeel van goed werkgeverschap en verwachten dat deze ontwikkeling een positieve bijdrage zal leveren aan het vergroten van het werkplezier. Gezien de schaarste van bedrijfsartsen in Nederland nemen we als Rijksoverheid daarnaast ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het opleiden van bedrijfsartsen’, besluit Jeanne.