Informatie voor leidinggevenden

Het is voor iedereen verschillend wat er nodig is om mentaal fit en gezond te blijven werken.
Als leidinggevende is het belangrijk om in contact te blijven met je medewerkers en het goede gesprek te blijven voeren.

Leidinggevenden ten tijden van corona

Via onderstaande link vind je tips over hoe je als leidinggevende met deze coronacrisis om kunt gaan.

Leidinggeven op afstand

Om het hybride werken in te vullen maken de werknemer en leidinggevende afspraken met elkaar. Hierbij kan er meer rekening worden gehouden met persoonlijke voorkeuren van de medewerker.

Het betekent ook dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden met het oog op meer eenduidig (resultaatgericht) werken. Bij leidinggeven ‘op afstand’ is vertrouwen heel belangrijk (transformationeel leiderschap). Een transformationeel leider begeleidt zijn medewerkers, voert gesprekken met hen, moedigt aan en stimuleert persoonlijke ontwikkeling. Zodat medewerkers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen.

Leidinggeven in een hybride werksituatie, wat heb je daar voor nodig?

Lees meer

Hieronder lees je meer over leidinggeven aan medewerkers met vitale functies.

Lees meer

Via onderstaande link vind je tips over hoe je als leidinggevende in gesprek gaat met een medewerker die zich zorgen maakt over corona.

Lees meer

Op het kennisplatform van de Rijksconsultants staat allerlei informatie waarmee je zelf binnen jouw organisatie aan de slag kunt.

Kennisplatform Rijksconsultants

Bedrijfsmaatschappelijk werk voor leidinggevenden

Een bedrijfsmaatschappelijk werker geeft psychosociaal advies en richt zich hierbij op preventie of het reduceren van psychosociale arbeidsbelasting op individueel, team- en organisatieniveau. Als leidinggevende kan je een bedrijfsmaatschappelijk werker benaderen voor ondersteuning en advies.

Arbeids- en Organisatieadvies

De arbeids- en organisatieadviseurs van Bedrijfszorg pakken samen met organisaties en leidinggevenden diverse onderwerpen op die van belang zijn voor de inzetbaarheid van medewerkers.

Leidinggeven aan medewerkers met vitale functies

Medewerkers met vitale functies zijn extra kwetsbaar in deze tijd. Hieronder lees je meer over hoe je je medewerkers goed kunt begeleiden.

Tips voor thuiswerken

Veel medewerkers zijn op dit moment thuis aan het werk door de coronacrisis. Hier vind je praktische tips.

Een goed gesprek

Tips voor een goed gesprek met je medewerkers bij signalen van stress. We helpen je er graag bij.

Omgaan met stress en nare gevoelens

Ervaart je medewerker stress of nare gevoelens?

Zorgen om je gezondheid en die van je medewerkers

Als je medewerker zich zorgen maakt over zijn gezondheid, dan kan een preventief gesprek met de bedrijfsarts helpen. Als leidinggevende kan je ook overleggen met de bedrijfsarts. Hierbij valt te denken aan adviesvragen ten behoeve van medewerker, teams en organisatie of ter bevordering van veilig en gezond werken. De bedrijfsartsen zijn te bereiken via het medisch secretariaat

Ergonomisch advies

Ervaart je medewerker fysieke klachten die te maken hebben met de thuiswerkplek? Een ergonoom kan advies geven om verdere klachten en uitval te voorkomen.

WVP tijdens corona-tijd (verzuim)

Maak je je zorgen om het verzuim of de re-integratie van een medewerker, neem dan contact op met de bedrijfsarts of een re-integratie-adviseur van Bedrijfszorg. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via 070 - 700 05 30.

Bedrijfsartsen zijn te bereiken via het medisch secretariaat

Wet Verbetering Poortwachter - schema

Advies van de re-integratie adviseur

De re-integratieadviseurs van Bedrijfszorg leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van verzuim en het vergroten van inzetbaarheid van medewerkers.

Loopbaan tijdens corona

Corona, werk en je loopbaan. Die combinatie roept vragen op. Dat merken ook onze loopbaanadviseurs in de dagelijkse praktijk. De vragen die nu veel voorbij komen hebben we op een rijtje gezet. Met daarbij tips of advies.

InterCoach voor leidinggevenden

In je werk kun je aanlopen tegen kwesties die te maken hebben met leidinggeven, de omgang met collega's of met je eigen persoonlijke ontwikkeling. Met wie kun je daarover beter sparren dan met een coach die zelf ook bij de overheid werkt als bijvoorbeeld directeur, programmamanager of senior adviseur?

Op zoek naar extra capaciteit

Mocht een medewerker in een (vitale) functie wegvallen of je hebt extra capaciteit nodig, overweeg dan om tijdelijk werk aan te bieden via de Mobiliteitsbank. Gebruik hiervoor de functionaliteit ‘Tijdelijk Werk’ en vermeld voor de herkenbaarheid in de titel ‘Tijdelijk werk coronacrisis’. Daarbij kan worden aangegeven of het aanbod intern of interdepartementaal wordt gedaan.

Mindful Rijk voor leidinggevenden en teams

Mindful Rijk is het expertisecentrum op het gebied van mindfulness en helpt de overheid met het creëren van een positieve werkbeleving die een bijdrage levert aan een bevlogen werkcultuur. Dit doen we door het aanbieden van verschillende trainingen zoals Mindful Leiderschap, Mindful Werken, Mindfulness-Based Stress Reduction, Sterke kanten training, Job Crafting en Team trainingen.

Een luisterend oor: Bedrijfsmaatschappelijk loket

Bij het Bedrijfsmaatschappelijk loket kan je terecht met vragen over mentaal fit en gezond werken en het voorkomen en aanpakken van privé- of werk gerelateerde problemen.

Via dit loket kan je ook een gesprek laten inplannen met een BMW-er. De telefonische hulplijn is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur op 088 371371.

Rouw in tijden van corona

In deze roerige tijd kan het rouwproces van een medewerker die een dierbare heeft verloren extra moeilijk zijn. Als een dierbare is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is het soms niet mogelijk om aanwezig te zijn bij de uitvaart. Ook kan angst ontstaan om zelf ziek te worden.

Financieel loket

Als een medewerker financiële problemen heeft kan dat negatieve invloed hebben op zijn gezondheid en het dagelijks functioneren. Het bespreekbaar maken is voor de medewerker en werkgever de eerste stap naar het aanpakken en oplossen van deze problemen.

Inspiratie Vitaliteit voor managers

Vitaliteit is een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Hier vind je tips en inspiratie voor een gesprek over vitaliteit met je medewerkers.