Vitaliteit

Vol energie, veerkrachtig en fit aan het werk. Dat willen we allemaal wel. Vitale medewerkers zorgen voor gezonde organisaties. En omgekeerd ook. Door als organisatie vitaliteit op, rond en tijdens het werk te stimuleren draag je bij aan het werkplezier van medewerkers.

Het Rijk wil als werkgever vitaliteit, het werkvermogen en de inzetbaarheid van haar medewerkers vergroten en versterken. Medewerkers en organisatieonderdelen worden gefaciliteerd, gemotiveerd en gestimuleerd om te investeren in de vier verschillende dimensies van vitaliteit die elkaar beïnvloeden: mentale vitaliteit, fysieke vitaliteit, sociaal emotionele vitaliteit en zingeving.

De seizoenen van Vitaliteit - Zomer: mentale fitheid, herfst: sociaal-emotionele fitheid, winter: zingeving, lente: fysieke fitheid.

Beter in je vel. Meer focus. Én productiever. Hoe kom je in zo’n flow? Door werk te maken van je vitaliteit! Elk seizoen brengt Vitaal Rijk een dimensie van vitaliteit onder de aandacht. Met als doel medewerkers en leidinggevenden  te inspireren en stimuleren zelf aan de slag te gaan met vitaliteit. Dat levert winst op voor zowel werknemer als werkgever.

Dit najaar: sociaal emotionele vitaliteit


Dit najaar brengen we sociaal emotionele vitaliteit onder de aandacht. Dus de mate waarin je met emoties kunt omgaan en zaken kunt relativeren. Maar ook over de sociale steun die je krijgt van collega’s, familie, vrienden en kennissen. Het najaar is bij uitstek een goede tijd voor verbinden en loslaten.

Robbert van Ede

Lees meer over het gedachtengoed van Robbert van Ede, inspirator van The Thrive waarbij hij ingaat op sociaal emotionele vitaliteit en tips geeft aan medewerkers en leidinggevenden om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Lees ook over de andere dimensies van vitaliteit:

Tabe de Boer, programma coördinator Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI). Hij vertelt meer over mentale vitaliteit.