Ergonomietraining (voor preventiemedewerkers)

Deze ergonomietraining is voor preventiemedewerkers zodat zij de rol van ergocoach in hun organisatie op zich kunnen nemen.

Voor wie

Training voor preventiemedewerkers.

Deze training is bedoeld voor preventiemedewerkers zodat zij de rol van ergocoach in hun organisatie op zich kunnen nemen. Een ergocoach adviseert over, ondersteunt en begeleidt collega’s in het voorkomen en verminderen van fysieke belasting.

De rol van een ergocoach is geen fulltime rol en combineert goed met je preventietaken. De ochtendsessie is informatief en ’s middags is de praktijk aan de beurt.

Inhoud

We behandelen de volgende thema's in het ochtendprogramma:

  • Arbowet- en regelgeving (met name verplichtingen werkgever en werknemer).
  • Informatie en documentatie Arbo-zaken.
  • Klachten en lichamelijke functies.
  • Houding, gedrag en werkplekinrichting.
  • Meubilair en hulpmiddelen.

Bij ieder thema leggen we uit waar je in jouw rol van ergocoach op moet letten en vooral hoe je het toepast. Daarnaast leggen we uit welke klachten het meeste voorkomen en hoe je deze voorkomt. We benadrukken dat je niet zelf moet gaan 'dokteren'.

Zijn er langerdurige of terugkerende klachten die je niet verhelpt met een juiste instelling van de werkplek? Dan is het verstandig om een werkplekonderzoek uit te laten voeren.

In de middag gaan we aan de slag met adviesvaardigheden en praktijkoefeningen. Dit betekent vooral oefenen met elkaar. Bijvoorbeeld: hoe benader je iemand, hoe geef je uitleg, wat moet je wel en niet doen. We besteden ook aandacht aan het in de praktijk brengen van de theorie die we ’s ochtends hebben behandeld.

Aan het eind van de training krijgen de deelnemers een certificaat. Daarnaast organiseren we 1 keer per jaar een terugkomdag om je kennis up-to-date te houden.

Praktisch

Duur: 1 dag.
Kosten: op aanvraag. De 1% tariefsverhoging wordt meegenomen in de facturatie.
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12.
We geven deze training alleen incompany.

Aanvraag

Vul het formulier in voor het doen van een aanvraag. Zorg ervoor dat:

  • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);
  • na invullen van het formulier en aanklikken knop 'ga verder', kun je de gegevens nog eens controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzendt je het formulier definitief. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag.

Uw aanvraag

Akkoordverklaring *

In verband met kosten die aan deze training zijn verbonden, moet uw leidinggevende akkoord zijn met deze aanvraag. Door akkoord te gaan, verklaart uw leidinggevende akkoord te zijn met deze aanvraag.

Uw contactgegevens

Facturatiegegevens

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag voor een training in behandeling te nemen, u in te schrijven voor de betreffende training en contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw gegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen en uit te voeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor de registratie van uw aanmelding. Voor de inschrijving van een training wordt uw informatie gedeeld met een adviseur en met de financiële administratie van UBR voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronden van de training worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *