Het nieuwe werken en vitaliteit

Het tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken (TPAW) is bij steeds meer organisatie de nieuwe norm. Deze manier van werken vraagt van medewerkers dat zij bewuste keuzes maken over omstandigheden en omgeving waarin zij hun werkzaamheden verrichten. Deze workshop gaat over hoe bewust je eigenlijk je keuzes maakt over omgeving en omstandigheden om je werk te doen.

Voor wie

Workshop voor teams.

Inhoud

In de workshop gaat het vooral over de 'zachte kant' van het tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken die niet (alleen) in handleidingen en instructies te vangen zijn maar vooral te maken hebben met het afspreken van bepaalde spelregels.

In deze workshop maak je op een interactieve manier kennis met de verschillende aspecten die je vitaliteit beïnvloeden en ga je vooral in gesprek met elkaar. In deze workshop gaan we in op hoe bewust je eigenlijk je keuzes maakt ten aanzien van omgeving en omstandigheden om je werk te doen. We gaan vooral aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek over het effect van je keuzes op jouw vitaliteit. Hoe pak je het aan als je last heeft van dingen die zich voordoen in je werkomgeving of -omstandigheden? Deze workshop biedt teams de kans om de ‘gedragsregels’ nog eens met elkaar te bespreken en indien nodig aan te passen.

Resultaat

  • Je krijgt inzicht in de aspecten die jouw vitaliteit positief en/of negatief beïnvloeden.
  • Er is tijd om met collega’s in gesprek te gaan over de gedragsregels rond tijd, plaats en apparaatonafhankelijk werken en die mogelijk met elkaar aan te passen.

Praktisch

  • Duur: 3 uur.
  • Kosten: de workshop is op basis van een intake en offerte. In de offerte worden de uren voor de workshop en de voorbereiding opgenomen, en eventuele reiskosten. De gehanteerde uurtarieven zijn €129 en €148.
  • Aantal deelnemers: minimaal acht, en maximaal twaalf.
  • Deze workshop bieden wij alleen incompany aan; individuele inschrijvingen zijn niet mogelijk.

Aanvraag

Vul het formulier in voor het doen van een aanvraag. Zorg ervoor dat:

  • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);
  • na invullen van het formulier en aanklikken knop ‘ga verder’, kun je de gegevens nog eens controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzendt je het formulier definitief. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag.

Uw aanvraag

Vul hier de naam van de training of workshop in waarvoor u een offerte wenst

Geef gewenste datum, maand of kwartaal aan

Doelgroep *

Uw contactgegevens

Gegevens opdrachtgever

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal.

Zonder inkoop/ordernummer kunt u geen aanvraag indienen

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag voor een training of workshop in behandeling te nemen, u in te schrijven voor de betreffende training of workshop en contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw gegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag voor een training of workshop in behandeling te nemen en uit te voeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor de registratie van uw aanmelding. Voor de inschrijving van een training of workshop wordt uw informatie gedeeld met de trainer/begeleider en met de financiële administratie van UBR voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronden van de training of workshop worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *