Verzuimmanagement (voor leidinggevenden)

In deze workshop frissen we de theorie rond verzuim op en hebben we het onder andere over een uniforme visie en hoe om te gaan met verzuim.

Voor wie

Workshop voor leidinggevenden.

Inhoud

In deze workshop frissen we de theorie rond verzuim op en hebben we het onder andere over een uniforme visie en hoe om te gaan met verzuim. We kijken vanuit historisch perspectief naar visies op verzuim/duurzame inzetbaarheid. Dit vertalen we naar de eigen omgeving. We belichten het eigen-regiemodel. Daarnaast gaan we in op het sturen op mogelijkheden in plaats van op klachten. Optioneel: gezamenlijk uitwerken van een plan van aanpak.

Resultaat

 • Overeenstemming over visie en aanpak verzuim.
 • Duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden bij verzuim.
 • Kennis verzuimprotocol.
 • Kennis over in te zetten middelen.
 • Beeld krijgen hoe anderen die middelen aanpakken (alternatieven en delen van ervaringen).
 • Ruimte voor vragen/eigen casussen.

Praktisch

 • Duur: 3 uur.
 • Kosten: de workshop is op basis van een intake en offerte. In de offerte worden de uren voor de workshop en de voorbereiding opgenomen, en eventuele reiskosten. De gehanteerde uurtarieven zijn €129 en €148.
 • Deze workshop bieden wij alleen incompany aan; individuele inschrijvingen zijn niet mogelijk.

Aanvraag

Vul het digitale formulier in voor het doen van een aanvraag. Zorg ervoor dat:

 • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);
 • na invullen van het formulier en aanklikken knop 'ga verder', kun je de gegevens nog eens controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzend je het formulier definitief. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag.

Uw aanvraag

Vul hier de naam van de training of workshop in waarvoor u een offerte wenst

Geef gewenste datum, maand of kwartaal aan

Doelgroep *

Uw contactgegevens

Gegevens opdrachtgever

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal.

Zonder inkoop/ordernummer kunt u geen aanvraag indienen

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag voor een training of workshop in behandeling te nemen, u in te schrijven voor de betreffende training of workshop en contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw gegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag voor een training of workshop in behandeling te nemen en uit te voeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor de registratie van uw aanmelding. Voor de inschrijving van een training of workshop wordt uw informatie gedeeld met de trainer/begeleider en met de financiële administratie van UBR voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronden van de training of workshop worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *