Vijf noordelijke Rijksdiensten ondertekenen overeenkomst met Binnenwerk

Vijf Rijksorganisaties in het Noorden hebben met Binnenwerk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een overeenkomst getekend rondom de werksoort toetsenbordreiniging, in het kader van de Banenafspraak. Programma Samenwerking Rijk Noord (SRN) heeft hierin een faciliterende bijdrage geleverd.

Met de overeenkomst is werk gecreëerd voor een startend team van vijf mensen met een arbeidsbeperking. Het mobiele pilotteam gaat op diverse rijkslocaties van de vijf organisaties in Assen en in Zwolle alle daar werkende ambtenaren ondersteunen om hun ICT-bureauwerkplek schoon en hygiënisch te houden. De via SRN samenwerkende Rijksdiensten hebben samen voldoende massa aan werkplekken voor het Binnenwerkteam.

Regio Assen-Zwolle

Andere Rijksdiensten in de regio Assen-Zwolle kunnen bij deze samenwerking aansluiten als ze dat ook graag willen. Er zijn verschillende werksoorten die Binnenwerk collectief kan inzetten om participanten in te zetten bij Rijksorganisaties. Binnenwerk is werkzaam in heel Nederland en in het Noorden ook actief in Groningen bij onder meer de Dienst Uitvoering Onderwijs en bij Staatsbosbeheer in Jubbega, Staphorst en Emmen.

Onderzoek

SRN voert samen met Binnenwerk momenteel een onderzoek uit om te kijken hoe in Leeuwarden deelnemers voor de Participatiewet bij Rijksorganisaties aan de slag kunnen gaan.

Na de zomer gaat het team Assen-Zwolle van start. De betrokken organisaties zijn Dienst ICT Uitvoering, Dienst Terugkeer & Vertrek, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Agentschap Telecom en het Rijksvastgoedbedrijf.

Meer weten over deze samenwerking?

Neem dan contact op met Tanja de Haan, projectleider Arbeidsparticipatie bij SRN.