Categorie Schoonmaak Rijk

De Categorie Schoonmaak Rijk draagt bij aan het in stand houden van een goed leef- en werkklimaat voor Rijksambtenaren en medewerkers van onze dienstverleners en leveranciers. Dit wordt bereikt door het rechtmatig en doelmatig inkopen van producten en diensten op basis van de waardes rond goed werkgeverschap en de Code Verantwoord Marktgedrag Schoonmaak. Hierbij is aandacht voor een gezonde marktontwikkeling, goed opdrachtgeverschap en er wordt een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de samenleving.

De categorie Schoonmaak Rijk is verantwoordelijk voor de onderwerpen:

  • schoonmaakonderhoud (voor zover nog niet uitgevoerd door de Rijksschoonmaakorganisatie RSO);
  • glasbewassing: buiten- en binnengevelglas en separatieglas;
  • specialistisch vloeronderhoud: periodiek onderhoud van vloeren;
  • dieptereiniging horecaruimtes: specialistische reiniging van horecaruimtes;
  • sanitaire supplies: het leveren van sanitaire hardware, supplies en services;
  • plaagdiermanagement: het nemen van preventieve maatregelen tegen plaagdieren alsmede het bestrijden van plaagdieren;
  • kwaliteitsinspecties: inspecties ter controle van de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden;
  • specialistische reiniging: Specialistisch schoonmaakonderhoud, Dieptereiniging sanitair en Calamiteiten.

Waar bestaat het team uit

Joram van der Velder is de categoriemanager met daarnaast nog twee contractmanagers, Daphne Meijer en Naomi van Bronswijk.

Heb je vragen?

Stuur ze dan aan de postbus van de categorie Schoonmaak Rijk CMSchoonmaak@rijksoverheid.nl.