Sanitaire supplies

Met het aflopen van de eerste overeenkomsten voor sanitaire supplies per 1 juni 2020, zag het Rijk kansen om te vernieuwen en te verduurzamen. De Rijksbrede Categorie Schoonmaak Rijk (CMS) is verantwoordelijk voor deze contracten. Samen met HIS voerde de categorie voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanbestedingen uit voor sanitaire supplies met als resultaat 5 gecontracteerde partijen voor de komende jaren.

Onder regie van CMS en UBR|HIS ontstond er een projectorganisatie
Deze bestond uit een stuurgroep en een projectteam. Het projectteam bestond weer uit drie specialistische kernteams voor respectievelijk Organisatie, Sociale duurzaamheid en Milieuduurzaamheid.

Het projectteam: samenwerken met experts op verschillende deelgebieden
Denk aan circulariteit, milieu en sociale duurzaamheid. Ook was er vertegenwoordiging vanuit verschillende organisaties (EZK, BZK DGOO, RWS, I&W, SZW) en vanuit alle concern dienstverleners (CDV’s). Uiteraard was de RSO als belangrijkste primaire afnemer vertegenwoordigd in het projectteam.

Wat zijn sanitaire supplies?
Sanitaire supplies zijn alle niet gebouw gebonden producten die in een toiletgroep aanwezig zijn. Denk hierbij aan toiletrolhouders, toiletpapier, etc.. Wij hebben de sanitaire supplies onderverdeeld in drie subgroepen; hardware, supplies en services.

Wat zochten we?
Voor deze aanbesteidng zochten wij leveranciers die ons helpen om de sanitaire units hygiënisch en gebruiksvriendelijk te houden. Hiervoor waren een aantal basiselementen nodig:

  • lichamelijke reiniging na gebruik van het toilet;
  • schone en droge handen;
  • dameshygiëne;
  • hulpmiddelen voor de beleving van de gebruikers (bijvoorbeeld luchtverfrissers).

Het projectteam had de volgende ambities:

  1. het stimuleren van duurzaamheid op het gebied van milieu: inspelen op circulariteit en verminderen van de milieubelasting;
  2. het stimuleren van sociale duurzaamheid: meer mensen met een beperking aan vast werk helpen en een innovatieve proeftuin starten voor social return bij leveringen;
  3. het stimuleren van innovatie: bij aanschaf en tijdens de looptijd van de overeenkomst kunnen inspelen op innovaties;
  4. het stimuleren van het MKB: de opdracht zo in de markt zetten dat deze ook door MKB bedrijven uitgevoerd kan worden;
  5. het verantwoord uitgeven van belastinggeld.

De volgende twee organisatie zijn de afnemers van dit project:

  • Rijksschoonmaakorganisatie en via hen (nagenoeg) het gehele Rijk