CO2 compensatie

Om de CO2  uitstoot  van dienstreizen per vliegtuig te compenseren heeft de Rijksoverheid een raamovereenkomst afgesloten met een aantal doelstellingen:

  • Het creëren van meer bewustzijn bij de reiziger over het reisgedrag en de klimaateffecten daarvan, om daarmee een vermindering van CO2 -uitstoot te bereiken.
  • Het inzichtelijk maken van de compensatie en daarmee ook de CO2 -uitstoot van de Internationale dienstreis.
  • Het beschikken over Rijksbrede managementinformatie om het beantwoorden van vragen te vergemakkelijken en om invloeden over reizen meetbaar te maken voor toekomstige keuzes.
  • Kostenbeheersing, in het bijzonder de interne (administratieve) kosten in relatie tot Internationale dienstreizen en CO2 -compensatie.
  • CO2 compensatie zoveel mogelijk laten plaatsvinden op het moment van boeken.

  • De kosten van CO2 -compensatie voor een Internationale dienstreis komt ten laste van de betreffende deelnemer (binnen de betreffende (budget-) directie).

De dienstverlening bevat de volgende kernactiviteiten:

  • Inventarisatie en berekening van de CO2 -uitstoot per vliegreis per deelnemer.
  • Levering van emissiereducties ter compensatie van de berekende CO2 -uitstoot.

De raamovereenkomst is gesloten met Climate Nutral Group BV.

Meer informatie

Meer informatie voor de deelnemers aan dit contract is te vinden op de speciaal ingerichte Samenwerkingsruimte.
Vragen kun je sturen aan de postbus van de categorie Vervoer Rijksoverheid; categorie.vervoer@rijksoverheid.nl.