Kennisambassadeurs

De HIS streeft ernaar om haar inkoopkennis en -ervaring beter te borgen, te delen en toegankelijker te maken in het kader van professionalisering.

Een kennisambassadeur is verantwoordelijk voor een bepaald inkoopthema. De kennisambassadeur werkt nauw samen met collega's. Hij spart met zijn counterpart, waardoor wij kennis beter borgen en het kennisniveau verder verhogen.

Expertise Kennisambassadeurs
Aanbesteden op 3A4 Henk Feunekes en Peter Ciere
Absolute prijsbeoordeling
Europese aanbestedingen Rob Ottolander en Jaco de Boer
Offertetrajecten Joeri Koeleman
Sourcing Peter Ciere, Niels van der Haar en Jan van Nunen
ICT Inkopen
ICT Software Daan Moerman, Rik Swertz en Jeroen Kuijsten
ICT Hardware Henk Feunekes
Integriteit Daan Moerman en Jeroen Kuijsten
Informatiebeveiliging en privacy Daan Moerman en Jeroen Kuijsten
Innovatief inkopen Rob Ottolander en Tjeerd Schrier
Marktconsultaties Martijn Otte en Richard Lennartz
Tenderboard Edmee Schreuders en Tom Grubben
Inkooptoolkit Jordy Vos en Tessa Ammerlaan
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (duurzaam inkopen)
Social Return Marianne Bloem en Rozemarijn Everts
Duurzaam inkopen / Circulair inkopen Henk Feunekes, Malou van Popta, Madeleine Dijkman en Rozemarijn Everts
Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) Jordy Vos en Rozemarijn Everts
Bijzondere aanbestedingsprocedures
Sociale en andere specifieke diensten Rozemarijn Everts en Matthijs Smildiger
Mededingingsprocedure met onderhandeling Jaco de Boer en Jordy Vos
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging Jordy Vos en Ramesh Ghurahoo
Prijsvraag Jan van Nunen en Gerald van Lobbrecht
Concurrentiegerichte Dialoog Rob Ottolander
Nationale Openbare procedure Jaco de Boer en Edmee Schreuders
Open house Constructie Ramesh Ghurahoo
Vrijwillige transparantie Ramesh Ghurahoo
Pre commercieel inkoop Rozemarijn Everts en Koen Huisman
RADAR-methode Peter Ciere