Overheid opent deuren voor startups

Diverse overheden nodigen startups in het ‘Startup in Residence-programma’ uit om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Zo lanceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bijvoorbeeld eind 2018 haar Startup in Residence (SiR) programma. In dit programma werkt het ministerie en UBR HIS samen met startups aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in vier BZK challenges.

startup 370

Zie het artikel op UBRijk.nl.

Van conceptualisatie tot een passende oplossing

In het Startup in Residence-programma krijgen startups trainingen en professionele begeleiding van coaches en mentoren, zodat zij hun plannen vanaf een eerste conceptualisatie tot een passende oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk kunnen valideren, in het voordeel van overheden.

Uitdagingen voor de betrokken ambtenaren en de startups zelf

De overheid komt meestal bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in lange samenwerkingstrajecten terecht met grote, invloedrijke partijen, kenmerkt de samenwerking met startups zich door snelheid, aanpassingsvermogen en een jonge dynamiek.

Richard Lennartz: voorwaarden voor innovatief aanbesteden

Om startups in hun samenwerking met de overheid voldoende ruimte te bieden en hun denkvermogen zo min mogelijk te belasten met de administratieve vereisten die binnen een samenwerking met de overheid noodzakelijk zijn, is binnen veel overheidsinstellingen een nieuwe manier van aanbesteden ontwikkeld. Richard Lennartz, directeur UBR|HIS geeft zijn inzichten via een MOOC (massive open online course) over onder meer het belang van innovatief aanbesteden en de voorwaarden die daarbij gesteld moeten worden.

Via een MOOC een kijkje achter de schermen van het Startup in Residence-programma

Aan bod komt bijvoorbeeld:

  • de gedachte achter het Startup in Residence-programma;
  • de uitdagingen die dit programma voor de ambtelijke organisatie met zich meebrengt;
  • oplossingen voor die uitdagingen;
  • resultaten van het programma.

Deze MOOC is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.