Aanbesteding Sanitaire supplies: aan het woord Sander Wetters (2 van 5)

Met het aflopen van de eerste overeenkomsten voor sanitaire supplies per 1 juni 2020, zag het Rijk kansen om te vernieuwen en te verduurzamen. De Rijksbrede Categorie Schoonmaak Rijk (CMS) is verantwoordelijk voor deze contracten. Samen met UBR|HIS voerde de categorie voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanbestedingen uit voor sanitaire supplies met als mooi resultaat 5 gecontracteerde partijen voor de komende jaren. In deze reeks interviews vroegen wij de vijf gecontracteerde leveranciers naar hun ervaring tijdens de aanbesteding, hun ambities, de samenwerking en de toekomst. Dit keer Sander Wetters, Director bij Wemaco GVC.

aanbesteding sanitaire supplies logo

In deze aanbestedingen is afscheid genomen van het concept totaaloplossingen. Hoe kijkt u hier tegen aan?

Wij zijn ervan overtuigd dat elk bedrijf expertise heeft in een bepaald gebied. Door de opsplitsing kan scherper gefocust worden op die afzonderlijke domeinen. Wij geloven dat dit nieuwe concept niet enkel de aanlevering van state of the art-producten garandeert door experts uit het veld, maar ook de dienstverlening ten goede zal komen.

In hoeverre gaf de aanbesteding ruimte om uw ideeën als bedrijf kwijt te kunnen, denk daarbij aan innovatie, milieu en sociale duurzaamheid?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA. Voor ons is dit geen einddoel maar een continu proces. Dankzij onze rol in deze aanbesteding krijgen wij als jong bedrijf de kans om onze visie en missie op innovatie, het milieu en duurzaamheid te delen, en in de realiteit om te zetten. Ook krijgen we toegang tot een welkom breed klankbord voor ons bedrijf dat onze status quo uitdaagt en ons aanmoedigt om onszelf te blijven heruitvinden. Kortom, dit project biedt ons zeker ook een platform om creatief mee te denken, zowel over de processen binnen als buiten de grenzen van onze organisatie.

Wat betekent deze aanbesteding voor uw bedrijf of voor de markt? Wat betekent de Rijksoverheid als organisatie voor uw bedrijf?

Het spreekt voor zich dat dit een prestigieus project is. We zijn bijzonder trots om voor en met de Rijksoverheid te mogen werken. Het bevestigt voor ons dat ons missie en visie op verantwoord ondernemen gehoord wordt, en erkenning krijgt. Dit project vereist extra aandacht en een secure planning, maar wij zorgen ervoor dat elke afdeling dezelfde hoge standaard aan producten en service kan verwachten.  

De Rijksoverheid geeft hiermee ook een krachtig signaal naar de bredere markt: de focus op duurzaamheid is meer dan ‘greenwashing’. De samenwerking met ons bedrijf wijst op een bewuste, weldoordachte keuze voor duurzaamheid die wordt doorgetrokken doorheen de werking van de overheid. De Rijksoverheid maakt hiermee haar voorbeeldfunctie ontegensprekelijk waar.

Kan deze aanbesteding het vliegwiel zijn voor verdere innovatie binnen de markt?

Deze aanbesteding is een belangrijk statement aan het adres van elke ondernemer wat betreft de bewuste keuze voor een duurzame(r) manier van opereren. We zijn ervan overtuigd dat dit ook ontwikkelaars gunstig beïnvloedt. Waar er eerst een race was om de snelst drogende handdroger op de markt te brengen, was er vervolgens een focus om het geluid sterk terug te brengen. Die ambitie werd gevolgd door een sterke focus op hygiëne, door onder meer de lucht te zuiveren en antibacteriële coatings aan te brengen. Het gekozen apparaat is speciaal ontwikkeld met het oog op de combinatie van al deze factoren, met een bijzondere focus op een zo laag mogelijk verbruik en een lage CO2-voetafdruk. Het is duidelijk: dit soort projecten en samenwerkingen kunnen trends bekrachtigen en spelen dus een belangrijke sociale rol.

Hoe kijkt u aan tegen de geëiste vergaande samenwerking tussen de verschillende contractpartners?

Deze aanbesteding gaat verder dan een eenvoudige handelstransactie. Dit is een project gebaseerd op een diepgaand partnership. Aangezien wij binnen onze eigen werking geloven in een nauwe samenwerking en open communicatie met al onze stakeholders, moedigen we zeker aan om regelmatig noden en ervaringen met alle partners af te stemmen. Alleen zo kunnen we zorgen voor een optimale samenwerking met uitstekende klantenervaringen.